torsdag 20. februar 2020

Dagens Bibellesning: Job 15-16

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 15 Job 15 Job 15 Job 15
Job 16 Job 16 Job 16 Job 16

Utvalgt kommentar

Job 16,1-5

Job er trett av sine venners bebreidelser og utredninger.  "I er plagsomme trøstere alle sammen."  Deres ord er mer til plage enn til trøst.  I virkeligheten gjør jo vennene ved sine anklager ulykken enda tyngre for Job.  Istedenfor å lette opp under byrden legger de stein til byrden.  V. 2.  Job bebreider sine venner hva disse før har bebreidet ham, at deres ord er tomme som "vind" (se 8,2).  Hvorfor gir de seg ikke?  Hva er det i Jobs taler som stadig "egger dem til å svare"?  V. 3.  Hvis Job hadde vært i deres sted og de i hans, da skulle også han kunne "satt ord sammen mot dem" og rystet hånlig på hodet over dem.  Å tale tomme ord er ingen vanskelig sak og hån er billig.  V. 5.  Så skulle de få kjenne hvor meget styrke det er i slike intetsigende ord, og hvor meget medynk og kjærlighet det er i en slik trøst som den de bringer.  V. 5.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 15
Job 16