onsdag 19. februar 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 21-23

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 21 Salme 21 Salme 21 Salme 21
Salme 22 Salme 22 Salme 22 Salme 22
Salme 23 Salme 23 Salme 23 Salme 23

Utvalgt andakt

"Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld." Sal 23,3
Dette er et vitnesbyrd fra en som har Herren som sin hyrde.  Og det gjelder alle som tror på Jesus, dem som Jesus selv sier han er den gode hyrde for.
Er det noe som står klart for en kristen, så er det at han ikke selv makter å finne veien gjennom livet.  Like fra vår tidligste ungdom spør vi:  Hvordan skal jeg finne Guds vilje med mitt liv?  Hvor vil Herren bruke meg?  Hvordan skal jeg unngå alle farer og fristelser?  Og disse og liknende spørsmål blir ikke mindre aktuelle ettersom en blir eldre.
Da er det godt å stanse opp for at Herren selv har lovt å føre og lede oss på den veien han vil vi skal gå, den som i Guds ord kalles "rettferdighets stier".  Herren har aldri tenkt at vi selv skal virkeliggjøre hans planer med vårt liv.  Det har han tatt på seg å gjøre, og det vil han at vi skal regne med.
Og dette gjør han ikke for vår fromhets skyld.  Han gjør det ikke fordi vi har vært slik som vi burde være.  Han gjør det for sitt eget navns skyld.  "For ditt navns skyld vil du føre og lede meg."  Sal 31,4.
Dette betyr at Herren selv vil virkeliggjøre alle sine tanker og planer med oss.  Og han vil passe på at våre føtter ikke skal gli ut, han vil ikke la vår fot vakle.  Sal 121,3.
Er det da ikke spørsmål om noe fra vår side?
Jo, det er spørsmål om saktmodighet:  At vi setter vår sak i Guds hånd og stoler på ham.  "Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei."  Sal 25,9.
Derfor skal du frimodig regne med Jesus!  Da kommer han også til å regne med deg, og alle hans tanker og planer med deg skal bli til virkelighet.
Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 21
Salme 22
Salme 23