tirsdag 4. februar 2020

Dagens bibellesning: Josva 21-24

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Josva 21 Josva 21 Josva 21 Josva 21
Josva 22 Josva 22 Josva 22 Josva 22
Josva 23 Josva 23 Josva 23 Josva 23
Josva 24 Josva 24 Josva 24 Josva 24

Utvalgt andakt

"Josva sa til folket:  Dere vil ikke makte å tjene Herren, for han er en hellig Gud." Josva 24,19
Det er underlige ord Josva sier her.  Vi hadde vel ventet at han hadde blitt glad for at folket sa:   "Også vi vil tjene Herren, for han er vår Gud" (vers 18).  Det var jo en lignende bekjennelse Josva selv hadde kommet med:   "Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren" (vers 15).
Men det ser ikke ut til at Josva blir glad over folkets ord.  Vi kan undres på hvorfor han svarer som han gjør.
Det første som vi må understreke i denne forbindelse, er at det å bekjenne med munnen, ikke alltid er det samme som å virkelig tro i sitt hjerte.  Sann tro beror ikke på en stemning eller begeistring.  Den er noe som Gud skaper i vårt hjerte når han overbeviser oss gjennom sitt ord.
Det er rett at der det finnes sann tro, vil det også finnes bekjennelse, slik som den Josva kom med.  Men det går også an å komme med en bekjennelse som ikke hjertet er med i.
I disse ordene av Josva er det en sak til som det er viktig å legge merke til.
For å tro på Gud og tjene ham er ikke noe som vi makter av oss selv.  Det er ikke noe vi får til ved å bestemme oss for det.  For vi er syndere, og Gud er en hellig Gud.
Det eneste som gjør at vi kan leve i samfunn med Gud og tjene ham, er at han får frelse oss og skape et nytt liv.  Vi er fullstendig avhengige av hans nåde.  Og det ser vi egentlig bare når det går opp for oss hvilken pris Jesus måtte betale for å frelse oss.
Da blir det ham alene,
og ikke meg og mitt,
og hvis jeg så får tjene,
så er det nåde blitt.
Odd Eivind Stensland
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Josva 21
Josva 22
Josva 23
Josva 24