onsdag 5. februar 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 15-17

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 15 Salme 15 Salme 15 Salme 15
Salme 16 Salme 16 Salme 16 Salme 16
Salme 17 Salme 17 Salme 17 Salme 17

Utvalgt andakt

"Jeg sier til Herren:  Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor deg." Sal 16,2
Vår skjebne i evigheten avgjøres av hvem og hva som blir vårt gode mens vi lever her i verden.
Jesus stiller frem for oss en mann som fikk sitt gode i sin levetid.  Luk 16,19-31.  Denne mannen havnet i fortapelsen, og måtte havne der av denne grunn.
"Gode" betyr ikke at denne mannen hadde hatt det godt mens han levde her i verden.  Mange kan ha det godt på mange måter, nettopp fordi de er velsignet av Gud.  Og Guds ord sier at Herren nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Sal 84, 2.
"Gode" betyr det som gir menneskehjertet den hele og fulle tilfredsstillelse, det som dette hjertet er rettet på, og som er dette hjertes egentlige glede.  Å finne det som kan tilfredstille en på denne måten utenom Gud, gjør det umulig for et menneske å bli frelst.
Hvor ødelagt den rike mann var i sin sjel, ser vi av den bønn han bad i dødsriket.  En skulle tro at han da skulle be om frelse, om evig liv, om syndsforlatelse og meget annet.  Men det gjør han ikke av den enkle grunn at det er umulig for hans sjel å be om noe slikt.  Han ber om en dråpe av det som han hadde hatt som sitt liv, sitt gode i denne verden.  Med dette viser Jesus oss hva det er å være fortapt.  Og dette er så meget mer alvorlig som Jesus fremstiller det hos en mann som blir lovprist for sin lykke mens han levde her i verden.
Med den som Gud tar seg av, blir det stikk motsatt.  Han får ikke sitt gode i noe som helst i denne verden.  Ikke engang om han blir rik og har det svært godt i denne verden, kan det på noen som helst måte tilfredstille hans indre menneske.  Det er blant andre Abraham et vitnesbyrd om.  Han var rik, men fant seg aldri til rette i denne verden.
Derfor steller Herren slik med oss som tror på ham, at vi må vitne:  Du er mitt gode!  "Når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden!" (Salme 73,25)
Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 15
Salme 16
Salme 17