lørdag 29. februar 2020

Dagens bibellesning: Matteus 23-25

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 23 Matteus 23 Matteus 23 Matteus 23
Matteus 24 Matteus 24 Matteus 24 Matteus 24
Matteus 25 Matteus 25 Matteus 25 Matteus 25

Utvalgt andakt

"Derfor vær også I rede!  For Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker." Matt 24,44
Det gjelder å være rede til å ta imot Jesus til enhver tid!
Jesus har sagt at han kommer i en time vi ikke tenker.  Det er et underlig ord på bakgrunn av alt det Jesus har sagt om tidenes tegn og alt som forbereder hans gjenkomst.
Disse tegn er ikke til å ta feil av.  Hvordan kan det da ha seg at hans komme blir så overraskende for Guds folk?
Hovedgrunnen er at vi mennesker venner oss til alle ting.  Guds folk venner seg til tingenes tilstand ettersom de utvikler seg, og innser derfor ikke hva det er som går for seg omkring dem.
Folk som bor i nærheten av en foss, hører ikke fosseduren.  De som bor like ved en jernbanelinje, hører ikke toget.  De venner seg til lyd og inntrykk med det resultat at disse ikke lenger blir lagt merke til.
Slik kommer menneskene etter hvert til å sløves og bli likegyldig overfor det som skjer.  Ikke en gang vi som tror på Jesus, unngår denne faren.
Derfor formaner Jesus oss om igjen og om igjen til å våke og til å tyde tidenes tegn! (Matt 16, 3)
Begynner vi først å legge merke til det som går for seg i vår tid, og sammenligne det med det som Guds ord sier om tiden like før Jesus kommer igjen, er det ikke vanskelig å se at det kan ikke vare lenge før denne verdens tidshusholdning er slutt!  Men vi kan ikke se det uten å gå inn for å gi akt på det etter Guds ord!  Nettopp det ber Jesus oss om å gjøre!
Men fremfor alt formaner Jesus oss til å være rede til å ta imot ham når som helst!
Den som har sin sak med Jesus i orden, han er rede!
Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 23
Matteus 24
Matteus 25

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 23
Matteus 24
Matteus 25