søndag 1. mars 2020

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Korinterne 1 1 Korinterne 1 1 Korinterne 1 1 Korinterne 1
1 Korinterne 2 1 Korinterne 2 1 Korinterne 2 1 Korinterne 2

Utvalgt andakt

"Ordet om korset" 1 Kor 1,18
Det er ikke så lite treffende at det er blitt sagt at det i bunn og grunn bare finnes to religioner i verden:  Gjerningenes og nådens.
I Carl Fr. Wisløffs troslære "Jeg vet på hvem jeg tror" finnes et avsnitt kalt "Kristendommen og religionene", hvor forfatteren på en glimrende måte klargjør forskjellen.  På den ene siden står de mange religioner, men til tross for deres innbyrdes ulikhet har de et grunntrekk felles:  De mener alle at vi blir frelst ved våre gjerninger.  På den annen side står kristendommen, som i motsetning til de andre forkynner at vi blir frelst av nåde ved tro for Jesu skyld.
Nådens religion har sin kilde i Guds åpenbaring, at Gud er blitt menneske i sin Sønn, at vi ved Sønnens stedfortredende død er blitt forlikt med Gud, og at vi uten fortjeneste blir frelst ved å tro på ham.  Nådens religion er selve evangeliet.  Det er "Ordet om korset", som det er uttrykt i dagens tekstord.
Det ligger apostelen sterkt på hjerte å forkynne hva det innebærer at Gud forlikte verden med seg selv i Kristus (2 Kor 5, 19).  Jesu person, slik han var, slik han levde, slik han led og slik han døde, er den som har sonet vår synd og forsont oss med Gud.  På Golgata synliggjorde Gud både sin vrede over synden og sin kjærlighet til synderen.  Ja, her satte Gud inn alle sine krefter for å frelse en hel verden fra fortapelsen, da han lot sin Sønn bære dommen over synden i vårt sted.
Likevel taler apostelen med tårer om dem som er fiender av Kristi kors (Fil 3, 18).  Det er de som anser korsets budskap for dårskap, anstøtssten og nonsens.  Vi merker oss den klare grenselinjen Paulus trekker opp:  Enten er korsets budskap dårskap til fortapelse, eller Guds kraft til frelse.  Det er et spørsmål hver enkelt også i dag må ta stilling til.
Erik Høiby
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Korinterne 1
1 Korinterne 2


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Korinterne 1
1 Korinterne 2