mandag 16. mars 2020

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 40-43

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 40 1 Mosebok 40 1 Mosebok 40 1 Mosebok 40
1 Mosebok 41 1 Mosebok 41 1 Mosebok 41 1 Mosebok 41
1 Mosebok 42 1 Mosebok 42 1 Mosebok 42 1 Mosebok 42
1 Mosebok 43 1 Mosebok 43 1 Mosebok 43 1 Mosebok 43


Utvalgt kommentar

1 Mos. 42, 1–39

Hvilke grunner er der til å anta at Josefs tilsynelatende hardhet i virkeligheten var kjærlighet og ikke hevn?
Hvilken virkning hadde den på brødrene? v. 21. Uoppgjort synd forfølger menneskene hele livet.
Jfr. v. 6 og 37,7.
På hvilken måte vil Gud helst vekke menneskenes sovende samvittighet? Jfr. Rom. 2,3–4.
Er det lykkes Gud å dra deg på den måte?
Eller hvilke andre midler måtte han bruke?
Ord til ettertanke: v. 28.
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 40
1 Mosebok 41
1 Mosebok 42
1 Mosebok 43