tirsdag 17. mars 2020

Dagens bibellesning: 1 Samuelsbok 1-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Samuelsbok 1 1 Samuelsbok 1 1 Samuelsbok 1 1 Samuelsbok 1
1 Samuelsbok 2 1 Samuelsbok 2 1 Samuelsbok 2 1 Samuelsbok 2
1 Samuelsbok 3 1 Samuelsbok 3 1 Samuelsbok 3 1 Samuelsbok 3
1 Samuelsbok 4 1 Samuelsbok 4 1 Samuelsbok 4 1 Samuelsbok 4
1 Samuelsbok 5 1 Samuelsbok 5 1 Samuelsbok 5 1 Samuelsbok 5

Utvalgt kommentar

1 Sam 1, 9–11
Hannas sorg førte ikke til bitterhet (som f. eks. for No'omi, Rut 1,20–22) eller til resignasjon. Hennes sorg ble et motiv til bønn. Og så stor er hennes nød at hun drives helt fram til "dørposten i Herrens tempel", hvor ypperstepresten Eli sitter på sin stol. V. 9.
Hannas sorg var en "hjertesorg", den fylte det innerste i henne og mante henne til bønn og sår gråt. V. 10.
Bønnens inderlighet drev henne til å gi Herren et løfte. Dersom Herren vil gi henne en sønn, så vil hun gi ham til Herren for hele hans levetid. Som levitt skulle hennes sønn i tilfelle kun ha gjort tjeneste i templet etter sitt 25 år, bare en kortere tid av året (4. Mos. 8,24–26). Men Hanna vil gi ham til Herren for bestandig. Og som et ytre tegn på dette vil hun gjøre ham til nasireer. "Det skal ikke komme rakekniv på hans hode". (sml. Samson, Dom. 13,5). Han skal være avsondret fra all verdslighet og helt innviet til tjeneste for Herren. Hvis altså Herren vil gi henne en sønn som gave, er hun villig til straks å gi ham gaven tilbake for bestandig. V. 11.
1 Sam 1,12–18
Hanna kjemper en bønnekamp med Gud. Derfor blir hun ikke så fort ferdig, men holder lenge på, v. 12. Da det er en hjertebønn hun ber, kommer den ikke til uttrykk i hørbare ord. Bare hennes lepper rører seg. V. 13.
Dette legger Eli merke til. Han ser hvor henført hun er og tror hun er drukken. Han vil derfor jage henne bort, så hun ikke skal vanære helligdommen. V. 14.
Hanna svarer at hun så langt fra er drukken. Hun er fylt av "tung sorg", og har nå utøst sin sjel for Herren. Hos ham har hun villet legge sin sorg fra seg. V. 15.
Eli må ikke holde henne for å være "en ryggesløs kvinne". Det er en hjertesorg som fyller henne, ikke sterke drikker. V. 16.
Da lover Eli henne fra Herren at hennes bønn skal bli hørt. Han vet ikke hva bønnen går ut på. Men som yppersteprest er han Herrens talerør og lover henne bønnhørelse. V. 17.
Hanna har en usvikelig tro på Gud. Dette løfte er nok for henne. Hun tviler ikke på det et øyeblikk. Hennes tro fordreier hennes sorg, og hun drar glad hjem med sin mann. V. 18.
1 Sam 1,19–20
Innen året er omme, er Hanna blitt mor. Hun kalder sin sønn Samuel, som betyr: Guds svar på bønn. Så er den mann født som skulle bli Herrens store redskap til å frelse sitt folk i den alvorlige religiøse krise som dommertiden hadde brakt med seg. Han var et bønnebarn, og ble i nåde gitt både Hanna og Israels folk som en gave fra Herren.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Samuelsbok 1
1 Samuelsbok 2
1 Samuelsbok 3
1 Samuelsbok 4
1 Samuelsbok 5