fredag 27. mars 2020

Dagens bibellesning: Jeremia 1-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jeremia 1 Jeremia 1 Jeremia 1 Jeremia 1
Jeremia 2 Jeremia 2 Jeremia 2 Jeremia 2
Jeremia 3 Jeremia 3 Jeremia 3 Jeremia 3
Jeremia 4 Jeremia 4 Jeremia 4 Jeremia 4
Jeremia 5 Jeremia 5 Jeremia 5 Jeremia 5
Jeremia 6 Jeremia 6 Jeremia 6 Jeremia 6

Utvalgt kommentar

Profeten Jeremia

Guds frelsesåpenbaring i GT taler til menneskeheten også ved en profet med navnet Jeremia. Herren Gud kalte ham til profettjeneste da han var ganske ung. Han bodde da i prestebyen Anatot. Herren fører Jeremia inn i mange ulike livsfaser for at han skal kunne brukes som profet og åpenbaringsvitne. Profeten blir gjort ydmyk og liten, også for at han skal forkynne et budskap til et folk som må ydmykes for Herrens åsyn. I mer enn førti år står Jeremia fram med Herrens ord til folket, dom og trøst til folket i Juda. En Guds profet som forkynner sannheten om synd og ugudelighet, må regne med motstand. Jeremia ble både foraktet og forfulgt av sitt folk. I disse åndskrisene føres han dypere inn i erkjennelsen av seg selv som synder, men også inn i forståelsen av Guds rike og store miskunn mot den synder som angrer og vender om fra sin synd. Med et hjerte som er knust til tårer, forkynner profeten Den nådige Gud.
I en rekke profetier, som ikke alltid lar seg innpasse i et bestemt mønster, formidler Jeremia Guds åpenbaring til folket i Juda, og slik til hele menneskeheten. Ved profetord og underfulle tegn blir det igjen og igjen gjort klart at bare ved å bøye seg for Gud og Hans frelsesvilje er det mulig å komme unna dom og fortapelse.
Yirmeyahu eller Yirmeyah betyr "Herren kaster", kanskje i betydningen: "Herren legger grunnvoll". Det er Herren som legger frelsesgrunnen, Han utpeker, kaller og sender sine vitner. Septuaginta og Vulgata bruker betegnelsen "Hieremias" om profeten.
Profeten fikk sitt budskap fra Gud da Josjia, Amons sønn, Jojakim og Sidkia var konger i Juda.
Introduksjon til Jeremia
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jeremia 1
Jeremia 2
Jeremia 3
Jeremia 4
Jeremia 5
Jeremia 6