lørdag 28. mars 2020

Dagens bibellesning: Markus 5-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Markus 5 Markus 5 Markus 5 Markus 5
Markus 6 Markus 6 Markus 6 Markus 6

Utvalgt andakt

Og da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i fjellet for å be. (Markus 6,46)
Det finnes mennesker som sier at de ikke behøver bestemte tider for bønn fordi de ber hele tiden. Det høres jo fint ut, men når vi leser om Jesus så forstår vi at selv om Jesus stadig var i kontakt med sin Far, så var det allikevel viktig for ham å sette av tid til fokusert bønn. Stanley Jones, den kristne forfatteren som var misjonær i India i mange år, forsto dette. Han sa: ”Om du skal kunne finne Gud alltid, så må du finne ham en bestemt tid. Om du skal finne ham overalt, så må du finne ham et bestemt sted.” Martin Luther forsto også denne sannheten. Han sa: ”Den som ikke ber til faste tider, ber heller ikke ellers.” Noen har sammenlignet bønnelivet med en bro. Brospennet er stadig bønn. Brospennet kan ikke henge i løse luften. Det må holdes oppe av pilarer. Pilarene er de faste bønnetidene.
Bønn
Herre, i dag vil jeg komme til Deg i bønn regelmessig. Gjennom disse bønnepilarene kan jeg opprettholde det stadige bønnelivet og huske at jeg alltid får henvende meg til Deg.
Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Markus 5
Markus 6

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Markus 5
Markus 6