tirsdag 10. mars 2020

Dagens bibellesning: Rut 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Rut 1 Rut 1 Rut 1 Rut 1
Rut 2 Rut 2 Rut 2 Rut 2
Rut 3 Rut 3 Rut 3 Rut 3
Rut 4 Rut 4 Rut 4 Rut 4

Utvalgt kommentar

Rut 1,1 – 2,23
Se v. 1 om grunnen til at en jøde er flyttet inn i hedningenes land, Moab. Se kartet. Oppholdet var tenkt som foreløpig, men hvordan var det blitt v. 2?
Hva gjorde sønnene, v. 4? Hvilken religion tilhørte altså egentlig Rut?
Hvordan har svigermorens gudsforhold virket på henne? V. 16–17.
Hva forteller disse versene om No'omi? Hva sier v. 20–21 om hennes oppfatning av Gud? Hun kjenner ikke 1 Joh. 4,16 og Rom. 8,28. Hun ser i motgangen en straff fra Gud.
Bygghøsten, v. 22, begynte i april.
No'omis økonomiske kår lærer vi å kjenne i v. 21 og 2,2. Jfr. dette siste v. med 3 Mos. 23,22.
Hvilket inntrykk får du av Boas? I hans forhold til mennesker?
I hans forhold til Gud?
Hva der forståes med "en av våre løsningsmenn", v. 20, sees av 3 Mos. 25,25.
Ord til ettertanke: Salm. 91,4.
Rut 3,1 – 4,22
Kap. 3 fører oss inn i østerlandske forhold som ligger langt fra våre skikker og viser en tankegang som strider mot våre forestillinger om hva som er moralsk sømmelig. No'omi kjenner den jødiske loven og vet at hun har rett til å gjøre Boas til skamme om han ikke oppfyller sine forpliktelser. 5 Mos. 25,7 ff.
Boas' handlemåte mot Rut tyder på høy moralsk kraft og stor rettferdighetssans. Han går frem etter loven, og i nærvær av byens eldste forhandler han med den mann som er den nærmeste "løser". Se 4, 5 hvordan ætten og jorden hørte sammen. Da Boas ved den symbolske handlingen med skoen hadde fått seg overdratt jorden, hadde han dermed også fått rett til Rut.
Se det vakre ønsket i v. 11. Hvem er den berømte sønn i Betlehem? Jfr. dette v. og v. 21–22 med Matt. 1,5–16.
La oss se Ruts historie som en oppfyllelse av 2 Mos. 20,12.
Kap. 3, v. 4 og 9. Å dra en del av en slektnings kappe (v. 9) over seg var en symbolsk handling som viste at man søkte hans beskyttelse og hjelp.
Repetisjon
Hvilke hendelser i Ruts liv viser oss Guds ledelse i de små ting? Hva finner du særlig karakteristisk for Boas?
Hva tapte Orpa i forhold til Rut ved å gå tilbake til hedenskapet, og likeså den mann som var den første "løser" sammenlignet med Boas? Uselvisk hengivelse og troskap mot ordet får sin lønn.
Rut og Boas har for alltid fått sine navn skrevet inn i den fornemste slektstavlen. Finn motsetninger og likhetspunkter mellom de to kvinnene som er nevnt i Matt. 1,5.
Hvem er vår "løser"? Ap. gj. 20,28 b; Kol. 1,22.
Hvilke anvisninger finner du i Ruts bok for ditt kristenliv? Er du blant dem som er ute og sanker føde til andre? Er du ute og plukker aks som andre har glemt? Be Gud åpne dine øyne at du må få øye og hjerte for de forsømte og forlatte. Er det ikke noen du kan hjelpe idag?
Ord til ettertanke: Mark. 7,37.
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Rut 1
Rut 2
Rut 3
Rut 4