onsdag 11. mars 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 30-32

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 30 Salme 30 Salme 30 Salme 30
Salme 31 Salme 31 Salme 31 Salme 31
Salme 32 Salme 32 Salme 32 Salme 32

Utvalgt andakt

"Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre; jeg vil gi deg råd med mitt øye." Sal 32,8
Dette løftet gir Herren til alle som har bekjent sin synd og tatt imot syndenes forlatelse.
Når synden er tatt bort, er det ingen ting som stenger mellom Gud og et menneske. Da kommer det under Guds ledelse med hele sitt liv. Gud har lovet å ta ansvaret for denne ledelse og gi oss de råd som vi har bruk for. Vi er kommet i et gjensidig fortrolig forhold til Gud. Fordi vi har betrodd oss til ham, betror også han seg til oss.
Det betyr ikke at vi uten videre får lys over hele vår fremtid. Vi ser ofte ikke lenger enn til neste skritt. Men stund for stund og dag for dag vil Herren lede oss.
Det gjelder bare at vi også regner med denne hans ledelse. Vi skal ikke være "som hest og muldyr, som ikke har forstand", sier han. De drives med fysisk kraft. "De vil ikke komme nær til deg." [Salme 32,9] Det betyr at det ikke er noe personlig samfunn mellom hest og muldyr og den som driver dem.
Slik skal det ikke være med vårt forhold til Gud. Det består jo nettopp i et gjensidig og fortrolig samfunn. Vi lever jo i Herrens nærhet, vi som har fått vår synd skjult. Herren sier til oss: "Forstå det jeg sier! for Herren skal gi deg forstand på alt!" 2 Tim 2,7.
Herren har lovt å gi oss råd med sitt øye. Det gir en forunderlig trygghet. Han ser det som vi ikke ser. Han ser alle farer som truer oss og kan føre oss bort fra ham. Han vet å føre oss utenom dem og lede oss frem til det mål som han har satt for oss!
Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 30
Salme 31
Salme 32