mandag 11. mai 2020

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 21-24

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Mosebok 21 2 Mosebok 21 2 Mosebok 21 2 Mosebok 21
2 Mosebok 22 2 Mosebok 22 2 Mosebok 22 2 Mosebok 22
2 Mosebok 23 2 Mosebok 23 2 Mosebok 23 2 Mosebok 23
2 Mosebok 24 2 Mosebok 24 2 Mosebok 24 2 Mosebok 24

Utvalgt kommentar

2 Mos 24,9–11
Nå da forsoning er brakt og pakten sluttet, stiger Moses og hans følge opp til Herren på bjerget. De 70 eldste representerer folket. Aron og hans to sønner får være med på grunn av den stilling de snart skal få som prester for Herren. Og Moses selv trer fram som folkets midler og fører. "Og de så Israels Gud." En større opplevelse kunne de ikke få. Ved synet av Gud skulle de forsikres om at de nå var kommet i et nytt forhold til ham. I hvilken skikkelse de så ham, sies ikke. Det er i alle fall i en enda herligere og mer synbar skikkelse enn den han har åpenbart seg tidligere i sky- og ildstøtten. Under hans føtter var det liksom et gulv av blå gjennomsiktig safirsten så klar som himmelen selv. Og enda han således åpenbarte seg i sin herlighet og glans, rakte han ikke ut sin hånd for å ødelegge dem. Derved viste han at han var nådig stemt mot dem. Han åpenbarte seg for å vise dem sin godhet.
Etter denne herlige opplevelse holder de et hellig paktsmåltid. "De skuet Gud og åt og drakk." Dette måltid var den endelige besegling av pakten, − hvorved gleden over det store som var skjedd kom til uttrykk. Måltidet ble muligens holdt nede hos folket ved foten av fjellet.
2 Mos 24,12
Etter at paktsmåltidet er holdt, får Moses bud om å komme helt opp på fjellet til Herren (smlgn. v. 2). Hans følge skulle forbli hvor de var. Oppe på fjellet skulle Moses få budene som av Herren selv var skrevet ned på stentavler. Det var på denne lov Israel hadde forpliktet seg, da de gikk inn på pakten. Med Guds egen finger var den nå tegnet ned for at de skulle holde den i dess større ære, og for at de skulle vite for visst at den ikke var et verk av mennesker, men av Gud selv.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Mosebok 21
2 Mosebok 22
2 Mosebok 23
2 Mosebok 24