lørdag 30. mai 2020

Dagens bibellesning: Lukas 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 7 Lukas 7 Lukas 7 Lukas 7
Lukas 8 Lukas 8 Lukas 8 Lukas 8

Utvalgt kommentar

Lukas 8,1-18

Forskjellig slags jordbunn. Selvsagt burde all den gode sæden som ble sådd ha gitt resultater. Det var ingenting i veien med den. Det ligger i frøets natur at det skal bringe frukt. Jesus forklarte sin liknelse med å si at sæden var Guds ord. Det er 100 prosent spiredyktig. Heller ikke såmannen kunne lastes. Han gjorde den gjerning han skulle gjøre. Likevel ble resultatet ikke så godt som man kunne ønske. Bare i ett av fire tilfeller lyktes det. Når det gjaldt de tre tilfeller som ikke lyktes, var det ett fellestrekk: Det var ikke mottakelighet. Det var den samme sæd som ble sådd overalt, og det var den samme såmannen som hele tiden gikk fram på samme måte. Hele liknelsen pekte på noe velkjent, derfor er det underlig at disiplene ikke forstod den (vers 9). Hovedpoenget er ikke såmannen eller sæden, men jordbunnen.

Åpningsverset understreker at de tolv nå var Jesu faste ledsagere. I tillegg til dem var det også mange kvinner som hadde opplevd helbredelse og befrielse. Maria Magdalena blir senere kjent i forbindelse med Jesu oppstandelse (24,10). Johanna, som var gift med en av Herodes’ embetsmenn, og derfor etter alt å dømme velstående, var også ved graven (24,10). Susanna nevnes ikke andre steder i Skriften.

Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind VI)"
Filadelfiaforlaget, 1989

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 7
Lukas 8

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 7
Lukas 8