søndag 31. mai 2020

Dagens bibellesning: Galaterne 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Galaterne 1 Galaterne 1 Galaterne 1 Galaterne 1
Galaterne 2 Galaterne 2 Galaterne 2 Galaterne 2
Galaterne 3 Galaterne 3 Galaterne 3 Galaterne 3

Utvalgt kommentar

Galaterbrevet

Forfatter: Paulus

Datering: ca 48 e. Kr.

Innhold
Galaterbrevet er muligens det første brevet Paulus skrev. Han hadde besøkt menighetene i denne regionen (Galatia), noe som Lukas beskriver i Apg 13-14. Paulus prekte i de større byene Antiokia, Lystra, lkonium og Derbe. Dette var strategiske sentra for befolkning og handel. Paulus følte det viktig å forkynne evangeliet på slike steder. Derved kunne han også nå folk som var på gjennomreise og som kunne ta evangeliet med seg tilbake til stedene de kom fra. Men Paulus ble ikke godt mottatt i disse byene. Jødene hørte på ham til å begynne med, ettersom Paulus også var jøde, men det skiftet fort da han begynte å tale om Jesus som Messias. Hedningene ble fiendtlige da Paulus forkastet hedenskapet. I Lystra ble Paulus hardt angrepet og etterlatt som død. Men til tross for det var det en hel del som kom til troen, og menigheter ble etablert i regionen Galatia.

Det oppstod et viktig spørsmål, som gjorde at Paulus skrev dette brevet. Noen nidkjære jødiske kristne kom til Galatla og underminerte Paulus autoritet. De hadde den oppfatningen at man ikke kunne bli frelst om man ikke ble omskåret etter jødisk skikk. De sa at Paulus var arrogant, en løgner, en mann som ikke hadde fortalt galaterne hele sannheten, han var syk og svak og en reddhare. Galaterne begynte å vakle i hengivenheten til Paulus og det han hadde forkynt. Det var på grunn av disse forholdene Paulus skrev det brevet som vi nå kaller Galaterbrevet.

Teologiske emner
Det sentrale budskapet i Galaterbrevet er at man frelses ved tro alene. Og det å bli frelst vil si at man settes fri. Frelse ved tro alene er kjernen i evangeliet. Paulus beviste dette ved å vise til at Abraham ble rettferdiggjort ved tro (et godt eksempel, ettersom jødene betraktet Abraham som stamfar). Det er slik Gud har ordnet frelsen for menneskene. Jesus døde slik at vi slapp å gjøre oss fortjent til frelsen − noe som vi ikke hadde maktet selv om vi ville det. Å fornekte at vi bare kan bli freist ved tro, er å fornekte Gud selv.

Når et menneske tror, blir det satt i frihet − frihet fra syndens skyld, fra verdiløse regler, fra loven, fra onde makter, fra seg selv. Det er et budskap som åpner døren til et meningsfullt liv og glede. Den Hellige And kommer inn, og han har med seg "kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet" (5,22-23). Da kan man leve for andre, elske dem og bære byrdene deres. Frihet til å gjøre det Gud ønsker og til å tjene andre er kjernen i kristenhivet.

Paulus forsvarte sitt syn på at vi er frelst ved tro og satt fri ved en rekke argumenter. Han viste til at hans apostelskap gjorde ham i stand til å tale med autoritet, at den oppstandne Jesus hadde åpenbart denne sannheten for ham, at de andre apostlene i Jerusalem var enige i det, at Det gamle testamente lærte det samme som ham, at Den Hellige Ånd stadfestet budskapets sannhet ved å utføre mirakler og at dette evangeliet virket i livet. De som ikke var enige, måtte ta seg i vare så de ikke stred mot Gud. Uansett hva et menneske sår, så må det høste. Et liv i tro skaper nytt liv. Et liv i egoisme og ondskap fører til død. Vi må selv velge, og Paulus oppfordrer oss til å velge livet.

Presentasjon
1. Innledning 1,1-9
2. Paulus forsvarer sitt apostelskap 1,10-2,10
3. Paulus forsvarer sitt evangelium 2,11-21
4. Frelsen og dens velsignelser 3,1 -4,31
5. Friheten i Kristus 5,1-6,18

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Galaterne 1
Galaterne 2
Galaterne 3


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Galaterne 1
Galaterne 2
Galaterne 3