mandag 1. juni 2020

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 33-36

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Mosebok 33 2 Mosebok 33 2 Mosebok 33 2 Mosebok 33
2 Mosebok 34 2 Mosebok 34 2 Mosebok 34 2 Mosebok 34
2 Mosebok 35 2 Mosebok 35 2 Mosebok 35 2 Mosebok 35
2 Mosebok 36 2 Mosebok 36 2 Mosebok 36 2 Mosebok 36

Utvalgt kommentar

2 Mos 33,7-11
En liten begynnelse til selverkjennelse og anger har folket vist idet de la sine smykker av. Men enda har de meget å lære, − spesielt ærbødighet for den hellige Gud og respekt for Moses, hans tjener.
"Et godt stykke utenfor leiren" slo Moses opp et telt som han kalte "sammenkomstens telt" (ikke det samme som tabernaklet, som dog seinere fikk dette navn, se 40, 2). Og i dette tok Gud bolig; skystøtten senket seg ned i døren når Moses der trådte fram for Gud. Men dette måtte altså skje utenfor leiren, − Gud bodde ikke lenger i deres midte, det ble derved gjort klart for det syndende folk. Israel hadde mistet sin Gud. Men de som ville møte Herren måtte skille lag med det gjenstridige folk og gå ut til ham utenfor leiren. − Hit ut til teltet gikk stadig Moses. Da folket så ham, reiste de seg i ærbødighet og sto hver i sin teltdør. De holder på å vinne tilbake den gamle respekt for sin fører. For en liten stund siden hadde de mistenkt ham for å ha løpt bort fra dem, (32, 1 f); nå reiser de seg for ham hver gang de ser ham gå ut til teltet. − Straks Moses var kommet inn i Sammenkomstens telt, senket skystøtten seg ned i teltåpningen. Og fra skyen talte Herren med Moses. Han talte med ham "åsyn til åsyn" d. e. i all fortrolighet, "likesom en mann taler med sin neste". Uttrykket må ikke forstås slik at Moses så Guds skikkelse. Det motsies av v. 20 og v. 23. Derfor talte han også til ham fra en skystøtte. Men de to talte sammen som to venner; Moses fikk der utøse sitt hjerte for Gud.
Mens Moses bare til sine tider oppholdt seg i teltet, var Josva, Moses' tjener der bestandig. Josva var da en ung mann. Han hadde vært med ham på fjellet, han skulle også få være med i teltet. Teltet var hellig, derfor måtte Josva være der og vokte det.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Mosebok 33
2 Mosebok 34
2 Mosebok 35
2 Mosebok 36