tirsdag 2. juni 2020

Dagens bibellesning: 1 Kongebok 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Kongebok 1 1 Kongebok 1 1 Kongebok 1 1 Kongebok 1
1 Kongebok 2 1 Kongebok 2 1 Kongebok 2 1 Kongebok 2
1 Kongebok 3 1 Kongebok 3 1 Kongebok 3 1 Kongebok 3
1 Kongebok 4 1 Kongebok 4 1 Kongebok 4 1 Kongebok 4

Utvalgt kommentar

Første Kongebok

Den første halvdelen av Første Kongebok beskriver Salomos liv. Under hans lederskap når Israel sin storhetstid, både når det gjelder størrelse og herlighet. Salomos store bragder, blant annet den uforlignelige prakten ved templet han bygger i Jerusalem, gjør ham berømt og aktet over hele verden. Men Salomos nidkjærhet for Gud blir mindre i hans senere år, og hedenske hustruer vender hjertet hans bort fra tilbedelsen i Guds tempel. Resultatet blir at kongen med et delt hjerte etterlater seg et delt kongedømme. De neste hundre årene følger Første Kongebok de parallelle historiene til to riker med hver sine konger. De to folkene er ulydige og forholder seg likegyldige til Guds ord ved profetene og i Guds lov.

I likhet med de to Samuelsbøkene var de to Kongebøkene opprinnelig en bok i den hebraiske Bibelen. Den opprinnelige tittelen var "Melekim": "Konger", hentet fra begynnelsen av 1, 1: "Veham-elek": "Og kongen...". Septuaginta har delt Kongeboken midt i historien om Akasja, og gjort den til to bøker. Den kalte de to Samuelsbøkene "Første og Andre Kongeriker" og Kongebøkene "Tredje og Fjerde Kongeriker". Det er mulig at Septuaginta delte inn Samuels-bøkene, Kongebøkene og Krønike-bøkene i to bøker hver fordi gresk krevde større plass enn hebraisk på bokrullene. Den latinske tittelen på disse bøkene er "Liber Regum Tertius et Quartus": "Tredje og Fjerde Kongebok".

Introduksjon til 1 Kongebok
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Kongebok 1
1 Kongebok 2
1 Kongebok 3
1 Kongebok 4