tirsdag 30. juni 2020

Dagens bibellesning: 1 Kongebok 19-22

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Kongebok 19 1 Kongebok 19 1 Kongebok 19 1 Kongebok 19
1 Kongebok 20 1 Kongebok 20 1 Kongebok 20 1 Kongebok 20
1 Kongebok 21 1 Kongebok 21 1 Kongebok 21 1 Kongebok 21
1 Kongebok 22 1 Kongebok 22 1 Kongebok 22 1 Kongebok 22

Utvalgt andakt

Stå opp og et! Ellers blir veien for lang for deg. (1 Kong 19,7)

Profeten Elias var en av dem som fikk oppleve store ting i tjenesten for Herren. På Karmel-fjellet sto han alene som Herrens vitne, og fikk vise Guds makt over hundrevis av avgudsprester.

Men bare kort tid etter satt han i ødemarken i den dypeste anfektelse. Han følte det nytteløst med hele sitt liv og sin tjeneste, og hadde det så vondt at han ønsket at Gud måtte la hans liv bli slutt.

Bibelen forteller slike eksempler for å vise oss at det ikke er unormalt for et Guds barn å komme inn i åndelig mørke og anfektelser.

Men også dette kjenner Herren til, og han har en hensikt med det og hjelp å gi − selv om vi ikke føler det slik.

Typisk er det at da Herrens engel første gangen kom med mat til Elias, tok han imot den, men la seg ned tilsynelatende like fortvilet. Gud sørget for ham, men det ser ikke ut som han oppfattet det til å begynne med.

I åndelig mørke tider kan det være slik for en troende at en føler at en ikke får noe ved bibellesing og bønn. En kjenner seg kald og uimottagelig overfor forkynnelse og vitnesbyrd.

Likevel er en kristen inkludert i Guds ord og omsorg også i en slik situasjon.

"Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham" (Job 35,14).

Gud vil føre oss ut av trengselen i sin tid. Og det er tross alt han som vet hva som er best for oss.

Selv om vi føler at det ikke gjelder oss, er det hans ord vi har å holde oss til. Det skal bevare og føre oss fram til målet.

Guttorm Raen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Kongebok 19
1 Kongebok 20
1 Kongebok 21
1 Kongebok 22