mandag 29. juni 2020

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 7-9

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

3 Mosebok 7 3 Mosebok 7 3 Mosebok 7 3 Mosebok 7
3 Mosebok 8 3 Mosebok 8 3 Mosebok 8 3 Mosebok 8
3 Mosebok 9 3 Mosebok 9 3 Mosebok 9 3 Mosebok 9

Utvalgt kommentar

3 Mos. 8, 1–36.

Prestevigselen er foreskrevet av Gud, 2 Mos. 29. De innvies ved å vaskes, iføres hellige klær og salves, og de innsettes i embetet ved offerhandling. Jfr. Jes. 52, 11 b.

Hva betyr salving med olje? Jfr. v. 12 med Ap. gj. 10, 38 a; 1 Sam. 16, 13; Jes. 61, 1.

Ikke bare prestene ble salvet, v. 10–11.

Hva slags offer er det første som bringes? 14. 15

Alteret er nettopp salvet og helliget. Allikevel trenges blodet. Hvilken alvorlig åndelig lærdom må vi trekke av det? Hva betyr blodet for deg idag?

Hva slags offer bringes så? V. 18. Hva betegnet det? Se også 21 b. Jfr. Rom. 12, 1.

Det siste offer, v. 22, er selve innvielsesofferet.

I v. 30 er blodet og oljen forenet. Hva betegner det? 1 Joh. 5, 6–8.

Jfr. v. 33 med 2 Mos. 29, 36.

Jfr. denne innvielen med den Jesus fikk. Luk. 4, 18; Ap. gj. 10. 38; Hebr. 1, 9; Joh. 19, 40.

Hvordan skiller Jesu innvielse seg fra Arons?

Ord til ettertanke: Hebr. 8, 1.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
3 Mosebok 7
3 Mosebok 8
3 Mosebok 9