fredag 19. juni 2020

Dagens bibellesning: Esekiel 7-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esekiel 7 Esekiel 7 Esekiel 7 Esekiel 7
Esekiel 8 Esekiel 8 Esekiel 8 Esekiel 8
Esekiel 9 Esekiel 9 Esekiel 9 Esekiel 9
Esekiel 10 Esekiel 10 Esekiel 10 Esekiel 10
Esekiel 11 Esekiel 11 Esekiel 11 Esekiel 11
Esekiel 12 Esekiel 12 Esekiel 12 Esekiel 12

Utvalgt kommentar

Esekiel 8,1 − 9,11

Synet av Jerusalems ødeleggelse.

Merkelig opplevelse, v. 1: Guds hånd kom over meg. Har du kjent noe slikt?

Profeten sitter nå oppe. Hvor lenge hadde han ligget? Se 4,5. Men han var fremdeles innestengt i sitt hus, 3,24.

Hvilke fire forskjellige styggheter, v. 6, er det han ser. V. 3 ff. 7 ff. 14 ff. 16 ff. Man skulle tro at den første bortførelsen måtte ha virket som et kall til dem som var blitt tilbake i Jerusalem. Det er ikke å undres over at dommen nå må være ugjenkallelig.

Tenk deg templet her som et bilde på menneskehjertet. Hvilke synder er da symbolisert i de 4 stygghetene? Jfr. v. 3 med 5 Mos. 32,16 og 21, og v. 16 med Joh. 5,39–40.

Hvordan er det å forstå dette med «merket i pannen»? Jfr. 9, 4 med Åp. 7,3–4. Se 2 Mos. 12,13 og 2 Pet. 2,9. Legg merke til hvem som skal få det og hvilket sinnelag de har, v. 4.

Det merke som her er tale om er også navnet på den hebraiske T som ble skrevet som et kors.

Hvor skulle de begynne, v. 6? Hvordan virker alt dette på profeten, v. 8?

Ord til ettertanke: 1 Pet. 4,17.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esekiel 7
Esekiel 8
Esekiel 9
Esekiel 10
Esekiel 11
Esekiel 12