søndag 7. juni 2020

Dagens bibellesning: Galaterne 4-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Galaterne 4 Galaterne 4 Galaterne 4 Galaterne 4
Galaterne 5 Galaterne 5 Galaterne 5 Galaterne 5
Galaterne 6 Galaterne 6 Galaterne 6 Galaterne 6

Utvalgt andakt

Å leve og å vandre i Ånden

Gal 5,25-6,5

Fra Gal 5,16 taler apostelen om kampen mellom kjødet og Ånden, og om hvordan livet i Ånden skal bære frukter.

Her møter vi et viktig men vanskelig ord i Bibelen, «kjødet». I vår sammenheng står det for vårt naturlige menneske i dets syndighet. Dette står i motsetning til Den Hellige Ånds gjerning i synderhjertet (Gal 5,19–21). Kjødet og Ånden kan aldri samarbeide, men er på kollisjonskurs med hverandre. Der kjødet hersker og får overtak, utslukkes Ånden.

Ved loven kan vi ikke seire over kjødet. For loven kan ikke frelse, men er maktesløs på grunn av kjødet (Rom 8,3). Den avslører kjødet, men fører av seg selv til trelldom, forbannelse og åndelig udugelighet.

Ånden derimot frigjør ved evangeliet. Den troende skal ikke forbedre, men fornekte kjødet – erkjenne at vårt syndige kjød er overgitt til å korsfestes (Gal 5,24). Men forutsetningen for å kunne vandre i Ånden er at man er gjenfødt ved evangeliet og lever i det.

Å leve i Ånden gir seg praktiske utslag i forholdet til andre. For eksempel, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, skal vi ikke være for raske med vår forhåndsdom. Da kan vi lett fristes til hovmodige tanker om oss selv. De som innser sin synd ved anger og bot, trenger ikke møte et overlegent, vellykket menneske, men Kristus-grepet kjærlighet.

Ved å bære hverandres byrder oppfyller vi Kristi lov, skriver apostelen. For Kristi nye bud går ikke ut på at vi selv skal bli rettferdige, men at vi ved Kristi kjærlighet skal leve til beste for vår neste. Det er ikke egnet til selvros.

Det kan virke selvmotsigende når Paulus i kapittel 6 (v 2.5) først sier at vi skal bære hverandres byrder, og siden at hver skal bære sin egen bør. Men i vers 2 gjelder det omsorg for å hjelpe andre med deres tunge byrder, og i vers 5 tenkes det på at enhver skal gjøre regnskap for sine egne handlinger.

Erik Høiby
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Galaterne 4
Galaterne 5
Galaterne 6


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Galaterne 4
Galaterne 5
Galaterne 6