lørdag 6. juni 2020

Dagens bibellesning: Lukas 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 9 Lukas 9 Lukas 9 Lukas 9
Lukas 10 Lukas 10 Lukas 10 Lukas 10

Utvalgt andakt

Da svarte Johannes og sa: Mester, vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke er i følge med oss. Men Jesus sa til ham: Forby det ikke! For den som ikke er imot dere, er for dere. Lukas 9,49-50

Dagens bibelvers sier at om man ikke er aktivt imot så er man for. Det finnes et annet bibelvers som synes å si det motsatte. Det er når Jesus sier: "Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer." (Matteus 12,30) Her sier Jesus at den som ikke er aktivt for ham, er hans motstander og er en destruktiv og splittende kraft. Om man ikke er aktivt for så er man imot.

Forskjellen på de to bibelversene ligger i hvem de handler om. I det ene tilfellet omhandler bibelverset Jesus selv, i det andre handler det om hans disipler. Når det gjelder Jesus så må hvert menneske ta stilling. Har man ikke aktivt tatt stilling for, så er man automatisk imot. Men når det gjelder oss disipler, er det ikke så viktig om menneskene tar stilling for eller imot oss. Vi skal ikke forsøke å hindre andre, selv om deres metoder er annerledes enn våre og de ikke følger Jesus på samme måte som vi. Vi kan ikke forvente at alle skal holde med oss, men når det gjelder Jesus så må hvert menneske selv bestemme seg for å si ja til ham, hvis ikke er man imot ham.

BØNN
Herre, hjelp meg å si ja til Deg i dag. Hjelp meg til å aktivt samle med Deg, slik at jeg ikke er med og sprer dem som Du en gang har kalt.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 9
Lukas 10

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 9
Lukas 10