fredag 5. juni 2020

Dagens bibellesning: Klagesangene 1-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Klagesangene 1 Klagesangene 1 Klagesangene 1 Klagesangene 1
Klagesangene 2 Klagesangene 2 Klagesangene 2 Klagesangene 2
Klagesangene 3 Klagesangene 3 Klagesangene 3 Klagesangene 3
Klagesangene 4 Klagesangene 4 Klagesangene 4 Klagesangene 4
Klagesangene 5 Klagesangene 5 Klagesangene 5 Klagesangene 5

Utvalgt kommentar

Klagesangene

Klagesangene beskriver ødeleggelsen av Sions stad, Jerusalem. Profeten Jeremia får ord fra Herren som viser spenningen mellom anger over synd og Gud som tilgir ved sin nåde.

Guds vrede og dom rammer et folk som fulgte avgudsdyrkelse, andre herrer og falske profeter i stedet for å følge Den ene sanne Gud. Gråten og smerten over folket er dyp og ekte hos profeten.

Men Gud er ennå trofast. Han har ikke glemt sitt folk. Gud vil frelse den som bekjenner sin synd og vender om. For Gud elsker synderen.

Den hebraiske tittelen på denne boken kommer fra det første ordet i kapitlene 1, 2 og 4: "ekah" ("Å, hvor!"). Et annet hebraisk ord, "ginoth" ("klagesanger"), har også vært brukt som tittel. Den greske tittelen "threnoi" betyr "klageord" eller "klagesanger". På latin brukes "threni" ("tårer", "klager"). I Hieronymus' latinske oversettelse, Vulgata, er det en undertittel som lyder slik: Dette er klagesangene til profeten Jeremias.

Introduksjon til Klagesangene
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Klagesangene 1
Klagesangene 2
Klagesangene 3
Klagesangene 4
Klagesangene 5