torsdag 4. juni 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 2-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 2 Ordspråkene 2 Ordspråkene 2 Ordspråkene 2
Ordspråkene 3 Ordspråkene 3 Ordspråkene 3 Ordspråkene 3

Utvalgt andakt

Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde. Ord 3,7

Guds ord sier dette først og fremst til de unge, men det har i sannhet gyldighet for enhver alder.

Vi har lett for å synes godt om oss selv. Det smaker godt for oss å tro at vi er noe. Vi vil så gjerne hevde oss med vårt syn og våre meninger overfor andre. Alt dette fører med seg selvbevissthet og selvklokskap. Guds ord advarer oss mot dette.

"Vær ikke selvkloke!" Rom. 12. Stol ikke på din forstand og vær ikke vis i egne øyne!

Hvis vi ikke tar slike formaninger til oss, får ikke Guds ord oss i tale. Vi kommer til å gå våre egne veier og ikke Guds veien Det gjelder derfor å ta disse formaningene til hjertet og bøye seg for dem.

Vår visdom er gitt oss i Jesus Kristus, vår frelser. Han opplyser oss gjennom sitt ord ved sin egen Hellige Ånd. Men det kan han ikke få gjøre med den som er vis i egne øyne og vil gå sine egne veier.

Når vi derimot ikke har noen tro på oss selv, da innser vi også hvordan vi kommer til kort med vår egen forstand. Da blir vi ikke vise i egne øyne. Da er veien åpen for Jesus inn i våre hjerter.

Når fristelser og det som vi vet er synd mot Gud, setter inn på oss, skal vi vike fra det. Vi skal trekke oss unna. Da får ikke det onde tak på oss. Isteden blir vårt sinn og hjerte rettet på Guds ord.

Da får vi seier over vår synd, og et hjerte som blir opplyst av Guds Ånd gjennom Ordet.

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 2
Ordspråkene 3