tirsdag 28. juli 2020

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 16-20

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Kongebok 16 2 Kongebok 16 2 Kongebok 16 2 Kongebok 16
2 Kongebok 17 2 Kongebok 17 2 Kongebok 17 2 Kongebok 17
2 Kongebok 18 2 Kongebok 18 2 Kongebok 18 2 Kongebok 18
2 Kongebok 19 2 Kongebok 19 2 Kongebok 19 2 Kongebok 19
2 Kongebok 20 2 Kongebok 20 2 Kongebok 20 2 Kongebok 20

Utvalgt kommentar

Esekias blir konge i Juda

2 Kongebok 18,1-6
Tre år før Salmanassar begynner beleiringen av Samaria, blir Esekias konge i Juda. V. 1. Han var da 25 år gammel og regjerte i 29 år. V. 2.

Esekias var en gud-fryktig mann. Etter David var det ingen konge som så helhjertet vandret på Herrens veger. V. 3. Han ikke bare ødela de hedenske gudebilder, men nedla også offerhaugene omkring i landet. Ved disse altere hadde folket brakt Herren sine offer mens Mose lov påbød at alle gudstjenestlige handlinger skulle være knyttet til sentralhelligdommen. Å nedlegge disse offerhauger hadde de tidligere konger ikke maktet, selv de som ellers gjorde hva rett var i Herrens øyne, (således Salomo 1. Kong. 3, 2, Asa 15, 14, Josafat 22, 44, Joas 2. Kong. 12, 3, Amasja 14, 4). Likeledes knuste Esekias "den kobberslange Moses hadde gjort". Enten var denne slange blitt oppbevart, eller hadde man støpt en etterlikning av den. Israels barn dyrket den som en Gud og brente røkelse for den. De kalte den Nehustan som betyr: kobber. Således ble dette hellige minne folket en snare til avgudsdyrkelse og synd. Derfor knuste Esekias den. V. 4.

Drivkraften i dette reformasjonsarbeid var kongens dype hengivenhet for Herren. Det var for ham en hjertesak, ikke bare en ytre foranstaltning. I så henseende overgikk han alle konger i Juda både før og etter ham. V. 5. Av et helt hjerte "holdt han fast ved Herren og vek ikke fra hans side". Esekias' helhjertede gudsfrykt var rimeligvis en frukt av profeten Esaias' virke. V. 6.

2 Kongebok 18,7-8
Herrens velsignelse fulgte Esekias. Han foretok seg intet overilet, men søkte først viselig Herrens råd. Dette kom særlig til uttrykk i hans forhold til kongen i Assyria som han sa seg løs fra. Tross Esaias' alvorlige advarsler (Es. 7) hadde den ugudelige kong Akas i den syrisk-efraimittiske krig søkt hjelp hos assyrerkongen Tiglat-Pileser. (16, 7 f.) Dette var et skjebnesvangert skritt som førte Juda inn i et avhengighetsforhold til Assur. Men dette søkte Esekias nå å frigjøre seg fra. (Om den kamp dette førte ham inn i, forteller v. 13 flg.) V. 7.

I kampen mot filisterne hadde også Esekias framgang. Han erobret deres land like til Gasa. V. 8.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 16
2 Kongebok 17
2 Kongebok 18
2 Kongebok 19
2 Kongebok 20