onsdag 29. juli 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 90-92

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 90 Salme 90 Salme 90 Salme 90
Salme 91 Salme 91 Salme 91 Salme 91
Salme 92 Salme 92 Salme 92 Salme 92

Utvalgt andakt

Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høyeste. Salme 92,1

Skal vi ikke lovsynge Herren i dag! Har du ikke lest at det står at "det er godt å lovsynge vår Gud, det er liflig, lovsang sømmer seg".

Kjenner du ikke trang til å synge Herren en lovsang i dag? Har du ikke grunn til det?

Den som ikke tror på Gud, mener heller ikke at han har noe å prise ham for. De tar det gode han gir som en selvfølge, det er ingen gave, men frukt av eget strev.

Da Israel satt som fanger i Babylon lød der ingen lovsang. Harpene hang tause på vidjekvistene. Du kan heller ikke lovsynge Herren så lenge du er en syndens fange. Men når du ved hans nåde blir fri, kommer harpen ned av vidjekvistene, og du synger Sions sanger.

Lovsangen begynner alltid der hvor en synder takker Gud for hans nåde. De lovsanger du finner i Bibelen, har frelsen som sitt emne. De gamle fromme jubler nok ut sin takk for den hjelp de fikk i denne eller hin vanskelighet, men lovsangen munner alltid ut i en takk for frelsen. Lammet er lovsangens kilde.

Kan du synge den lovsangen?

Gjør du det?

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 90
Salme 91
Salme 92