torsdag 30. juli 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 14-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 14 Ordspråkene 14 Ordspråkene 14 Ordspråkene 14
Ordspråkene 15 Ordspråkene 15 Ordspråkene 15 Ordspråkene 15

Utvalgt kommentar

Den ugudeliges vei er en styggedom for Herren, men han elsker den som jager etter rettferdighet. Ordsp 15,9

Dette avsnittet og lignende avsnitt andre steder i Det Gamle Testamente synes å lære at Herrens kjærlighet er knyttet til vår lydighet. Dette synes å være i konflikt med Det Nye Testamentets lære om at Gud elsket verden så høyt "at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv," Joh 3,16. I Rom 5,10 står det at Guds sønn døde for oss mens vi ennå var Guds fiender. Forklaringen på denne tilsynelatende konflikten ligger i hensikten med Loven, Det Gamle Testamente. I Det Gamle Testamente får vi åpenbart Guds hellighet og menneskets syndighet. Rom 3,10–18 gjør det klart at det ikke finnes et eneste menneske som er rettferdig. Alle har syndet. Av denne grunn er det fordømmelse for alle mennesker. Mennesker kan ikke fortjene Guds kjærlighet. At Gud tilbyr oss frelse og kjærlighet skyldes ikke vår fortreffelighet eller rettferdighet, men ene og alene Guds nåde.

Har Gud like stor kjærlighet til alle mennesker? Han elsket iallfall alle mennesker så mye at Han gav sin sønn for dem alle. Ingen er unntatt fra det. Han forberedte frelsens mulighet for alle mennesker. Samtidig sier Bibelen at Herren elsker og lønner dem som elsker Ham, Joh 14,21–23, 1. Kor 2,9, Jak 1,12. En far elsker selvfølgelig alle sine barn, men han viser større kjærlighet og takknemlighet overfor den som viser kjærlighet og lydighet til ham. Bibelen sier at Daniel var "Høyt elsket," Dan 9,23 og 10,18. Dette var fordi Daniel elsket Herren og gav Ham ære i et land og i en situasjon hvor det var vanskelig å praktisere troen.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 14
Ordspråkene 15