fredag 31. juli 2020

Dagens bibellesning: Esekiel 43-48

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esekiel 43 Esekiel 43 Esekiel 43 Esekiel 43
Esekiel 44 Esekiel 44 Esekiel 44 Esekiel 44
Esekiel 45 Esekiel 45 Esekiel 45 Esekiel 45
Esekiel 46 Esekiel 46 Esekiel 46 Esekiel 46
Esekiel 47 Esekiel 47 Esekiel 47 Esekiel 47
Esekiel 48 Esekiel 48 Esekiel 48 Esekiel 48

Utvalgt andakt

I satte andre i stedet for eder. Esek 44,8

Det er en medfødt trang hos oss etter å sammenligne oss og våre forhold med andre. Det er ikke mange ting som ødelegger så meget for oss som det.

Av og til synes vi andre er nådd så meget lenger enn vi. Alt lykkes for dem. Forholdene ligger alltid så vel til rette for dem, og de får så mange sjanser som vi ikke får.

Åndelig sett lykkes det også så meget bedre for dem enn for oss. Alle kan jo se at de er omvendt. De får sine kjære med seg, det ser ut som de får alle sine bønner oppfylt. Gud bruker dem. Frimodighet har de, og nådegaver har de fått.

Det er helt annerledes med oss. Svar på våre bønner får vi ikke, noen forandring kan vi ikke oppdage. Vi synes vi er de samme som før vi begynte å søke Gud.

Asaf så også på andre og sammenlignet seg med dem. Det var de ugudelige han så på, og kunne ikke forstå hvorfor det skulle gå dem så vel, mens han som dog fryktet Gud, skulle ha så meget å kjempe med.

Hør i dag: Det er Jesus vi trenger og ikke de andre. Det er på ham vi skal se og ikke på andre mennesker. For de som ser hen til ham, skal stråle av fryd!

Skal vi ikke i dag vende blikket mot ham?

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esekiel 43
Esekiel 44
Esekiel 45
Esekiel 46
Esekiel 47
Esekiel 48