torsdag 16. juli 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 11 Ordspråkene 11 Ordspråkene 11 Ordspråkene 11
Ordspråkene 12 Ordspråkene 12 Ordspråkene 12 Ordspråkene 12

Utvalgt kommentar

VISDOMMENS FIENDER

Ordspråkene 11

Om visdommen har sine venner, har den dessverre enda flere fiender. De bruker falske vekter (vers 1), er overmodige (2), troløse (3,6), ugudelige (5,7,8,10,11,18,23), gudløse (9), fulle av forakt (12), baktalende (13), hardhjertede (17), jager etter det onde (19), er forvendte (20), onde (21,27) og påholdende for å berike seg selv (26).

I de første 11 versene settes rettferdigheten opp som den store kontrasten til dem som kan karakteriseres som visdommens fiender. Vers 1 understreker kravet om ærlighet i forretningslivet. Gud følger med i veiingen og ser enten med velbehag eller det motsatte på vektsteinene. Jfr. 3. Mos. 19,35-36 og 5. Mos. 25,15, der loven taler klart om den samme saken. De forbud som her forekommer, ble også tatt opp av profetene når de advarte Guds folk (Esek. 45,10. Am.8,5). "Fullvektige lodd" er egentlig en full eller hel stein. Det var lett å skrape av en del av vektsteinen uten at det var synlig. Dermed ble den lettere.

Versene 2-11 har alle med den rettferdige å gjøre, og han nevnes i alle disse versene unntatt 2 og 7. Den rettferdiges utfrielse blir beskrevet i vers 4 (fra døden), 6 (han frelses), 8 (av trengsel) og 9 (han utfris ved sin kunnskap). Vers 4 kan ha et eskatologisk siktepunkt. Jfr. Herrens dag i Sef. 1, 15,18. Materiell rikdom er ikke noe galt i seg selv, men det er langt fra tilstrekkelig på dommens dag. Den onde og ugudelige er åndelig konkurs, uansett hvor mye han har av denne verdens rikdom (vers 7). I vers 10 og 11 beskrives den rettferdiges innflytelse over en by. Uttrykket "leder" i vers 3 er det samme som brukes om en hyrde som passer dyrene sine og fører dem på de farlige og vanskelige stedene.

Fra vers 12 til 17 kommer en rekke betegnelser på ugudelige. Den som føler seg overlegen og taler foraktelig om andre (vers 12), uttrykker den mest misforståtte måte man kan hevde seg på. En slik er selvklok og ikke klok. Ifølge 14,21 er dette synd. Man avsetter Gud som dommer og tar hans plass. Baktalelse er som regel et annet utslag av den samme synden (vers 13).

Belønning og straff blir tatt opp i versene 24-31. Den som holder korn tilbake (vers 26), kan best sammenlignes med en svartebørshai i våre dager. Det er en som holder på kornet når folk trenger det, foï så å ta overpris på det. "Livsens tre" i vers 30 betegner at den rettferdige ikke bare går på livets vei, men han vil også øve en livgivende innflytelse over andre. Å fange sjeler er å vinne dem med sin innflytelse. Jfr. Jesu tale i Luk. 5,10, der han oppfordrer sine disipler til å fange mennesker.

Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind IV)"
Filadelfiaforlaget, 1988

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 11
Ordspråkene 12