onsdag 15. juli 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 84-86

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 84 Salme 84 Salme 84 Salme 84
Salme 85 Salme 85 Salme 85 Salme 85
Salme 86 Salme 86 Salme 86 Salme 86

Utvalgt andakt

Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel. Salme 84,3

Lengselen er livets hunger.

Et vakt menneske lengter etter liv i Gud. Til å begynne med kanskje svakt og famlende, "lenges uten rett å ville". Senere blir det klarere at det er Gud det lengter etter.

Også et Guds barn lengter. Det er kanskje ingen som lengter mer enn en våken kristen. Han lengter etter mer av Gud, større fylde av Guds ånd, mer hellighet.

Den som har smakt dråper av Guds liv, lenges etter fylden. Jesus, din søte forening å smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Nærmere deg min Gud! Nærmere deg!

Denne lengsel er helliggjørelsens drivkraft. Den er frukt av Den hellige ånds gjerning. Den er det sunneste livstegnet. Du har grunn til å frykte den dag du ikke lenger kjenner den lengselen brenne.

Jesus innbyr alle lengtende mennesker til å komme. Han kan tilfredsstille sjelens dypeste lengsel. Er lengselen livets hunger, er Jesus livets brød.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 84
Salme 85
Salme 86