søndag 16. august 2020

Dagens bibellesning: 1 Timoteus 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Timoteus 1 1 Timoteus 1 1 Timoteus 1 1 Timoteus 1
1 Timoteus 2 1 Timoteus 2 1 Timoteus 2 1 Timoteus 2
1 Timoteus 3 1 Timoteus 3 1 Timoteus 3 1 Timoteus 3

Utvalgt kommentar

1 brev til Timoteus

Forfatter: Paulus

Datering: ca 64 e. Kr.

Innhold
Etter at Paulus slapp ut av fengslet 62 e. Kr., tilbrakte han om lag to år på reiser (noen tidlige kilder mener at han drog helt til Spania). Han forkynte evangeliet og oppmuntret menighetene, I 64 ble han arrestert på nytt, og han døde antakelig dette året. En gang mellom disse to fangenskapene skrev Paulus tre brev (1 og 2 Timoteus og Titus), kalt «pastoralbrevene». De ble sendt til medarbeidere i Efesus og på øya Kreta. Det ser ut til at Timoteus var den yngste av disse to mennene, og at han hadde ansvaret for én menighet. Titus later til å ha vært en slags ambassadør hvis oppgave bestod i å innsette eldste og arbeide i mange menigheter.

Paulus første brev er først og fremst av praktisk art. Han tar for seg forhold som gjelder kristenlivet. Det er også viktig læremessig stoff her. Falske lærer var i omløp. Noen ville danne sine egne små riker, uavhengig av de etablerte menighetene.

Teologiske emner
Ut fra en kort oppsummering om hvem Jesus er, beskriver Paulus viktige sider ved troen (3,16). Den kristne troen er et dypt mysterium. Gud alene vet alt. Vår oppgave er å tro på Gud og ikke bekymre oss over det vi ikke kjenner. Kristi inkarnasjon og oppstandelse er kjernen i vår tro. Jesus kunne ha forblitt å være ett med Faderen i evig herlighet, men det ville betydd vår evige fortapelse. Ettersom han elsket oss, var han villig til å forlate alt for å bli oss til frelse. Paulus korte doktrinære omriss ender med en vektlegging av Kristi himmelfart og forkynnelsen av evangeliet for verden.

Paulus tar også opp andre teologiske emner, som bønn, oppstandelse, Guds natur og velsignelsene ved Kristi død.

Det praktiske stoffet i dette brevet dekker to områder, det offentlige menighetslivet og privatlivet. Materialet om menighetslivet bør studeres nøye av enhver som aspirerer til en tjeneste i menigheten. Paulus nevner kravene til dem som skal tjene som eldste og menighetstjenere. Det er noen forskjell i kravene, men det vesentlige er at man er helhjertet og lever rett for Gud. En leder skulle også se etter enkene, som det var mange av i denne tiden. Det faktum at det er tjenere i menighetene, indikerer at vi alle har bruk for orden og regelmessighet. Akkurat som hjemmet og forretningen ikke kan styre seg selv uten ledere og regler, må også menigheten ha sine tjenere, ledet av Ånden, og ansvarlige for Gud og folket.

Det apostelen skriver om det praktiske kristenlivet, dekker medmenneskelige forhold og handlinger. Her er stoff for barn, foreldre, ektemenn, hustruer og tjenere. Det legges også vekt på at man bruker friheten rett. øyensynlig var det dem som ville styre andres liv, men det tillot ikke Paulus. Han gir råd om mat og drikke, om hvorvidt man skal gifte seg og hvordan man skal leve sammen med medmennesker (4,1-10). Man skal ikke forakte de grunnleggende menneskelige behov, for Gud har skapt oss slik. Men de må heller ikke dominere oss, så vi blir storetere, drankere eller driver hor. Alt må finne sin rette plass under Åndens ledelse og med en ydmyk innstilling.

Presentasjon
1. Hilsen og formaninger til Timoteus 1,1-20
2. Menighetstjenere, gudstjenesten 2,1-3,16
3. Alminnelige forskrifter 4,1-16
4. Spesielle forskrifter og instrukser 5,1-6,10
5. Avsluttende formaninger til Timoteus 6,11-21

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Timoteus 1
1 Timoteus 2
1 Timoteus 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Timoteus 1
1 Timoteus 2
1 Timoteus 3