mandag 17. august 2020

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

4 Mosebok 1 4 Mosebok 1 4 Mosebok 1 4 Mosebok 1
4 Mosebok 2 4 Mosebok 2 4 Mosebok 2 4 Mosebok 2
4 Mosebok 3 4 Mosebok 3 4 Mosebok 3 4 Mosebok 3
4 Mosebok 4 4 Mosebok 4 4 Mosebok 4 4 Mosebok 4

Utvalgt kommentar

Fjerde Mosebok

Hebr.: "Bemidbar": "I ørkenen". Septuaginta, den greske oversettelsen av GT, kaller boken "Arithmoi": "Tallene". Latin: "Liber Numeri": "Tallenes bok". Jødene kaller også boken "Wayedabber" etter de første ordene i boken: "Og Han talte".
Jesus Kristus sier: "For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro Mine ord?" (Joh 5, 46–47).
Fjerde Mosebok begynner med forberedelsene Israelsfolket skulle gjøre for å dra videre fra Sinai-fjellet. Først tok de opptelling av alt folket. Deretter organiserte de folket i avdelinger. Dette første avsnittet avsluttes med oppstillingen for reisen videre (kap 1 – 10).
Neste avsnitt handler om reisen fra Sinai til Moabslettene og begivenheter som fant sted underveis (kap 10 – 21). Siste avsnitt beskriver flere hendelser på Moab-slettene og inneholder en rekke bud som gjelder inngangen til Kanaan og hvordan landet skal deles mellom de ulike stammene (kap 22 – 36).
Fjerde Mosebok er full av dramatiske opplevelser for et folk på vandring gjennom ørkenen til det lovede landet, Kanaan. Det var Guds vilje at de skulle nå fram til det landet Gud hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Det nye testamente sammenligner denne vandringen med den troendes reise gjennom verden til det nye Jerusalem i den nye himmel og den nye jord.
Introduksjon til 4. Mosebok
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
4 Mosebok 1
4 Mosebok 2
4 Mosebok 3
4 Mosebok 4