mandag 24. august 2020

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 5-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

4 Mosebok 5 4 Mosebok 5 4 Mosebok 5 4 Mosebok 5
4 Mosebok 6 4 Mosebok 6 4 Mosebok 6 4 Mosebok 6
4 Mosebok 7 4 Mosebok 7 4 Mosebok 7 4 Mosebok 7
4 Mosebok 8 4 Mosebok 8 4 Mosebok 8 4 Mosebok 8

Utvalgt kommentar

4 Mos 5,1 – 6,27

Se i v. 3 hvordan hellighetskravet også trenger igjennom den sosiale lovgivningen. Hvem er det egentlig hensynet gjelder? Israels barn skulle som folk leve slik at den hellige Gud kunne ha velbehag i dem.

Dette avsnittet må ikke forstås slik at de skulle bli igjen i ørkenen. De fikk bare ikke være på sin bestemte plass, men måtte følge etter de andre, inntil de var renset på foreskrevet måte. Se 3 Mos. 13 – 15. Benytter du fremgangsmåten i v. 7? Og v. 8?

Det ble sett med alvor på ekteskapssakene. På dette hviler nemlig hele den borgerlige samfunnsbygningen. Og Guds folk må på dette området være særlig nøyeregnende. – I 5,11–31 gjelder det mistanke om ekteskapsbrudd eller hemmelig utroskap. Slikt kan ikke forelegges for en domstol, som bare vil ta hensyn til det førte beviset. Gud anviser derfor en særskilt vei. Han vil selv la sannheten bli åpenbart.

Kap. 6 inneholder loven om nasireerne. Ordet betyr "avsondret", "adskilt". Løftet var helt frivillig og gjaldt som oftest for en viss tid. Hva var hensikten med det? V. 2 og 8. Se de strenge kravene om avhold. Alt som kan forstyrre sinnets samling om det ene fornødne, skal holdes borte. Det har vært en tid i bønn og forbønn. Vi har noe å lære her!

Så følger den skjønne Aronitiske velsignelse som også kalles Herrens velsignelse. Hva minner dens tredeling deg om?

Hvem er det som renser og helliger oss og gir fred og glede i hjertet? Rom. 14,17.

vI 3. Mos. 9, 22 ser vi hva som går forut for denne velsignelsen.

Fordyp deg i den og i den apostoliske velsignelse. 2 Kor. 13,13.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
4 Mosebok 5
4 Mosebok 6
4 Mosebok 7
4 Mosebok 8