tirsdag 25. august 2020

Dagens bibellesning: 1 Krønikebok 10-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Krønikebok 10 1 Krønikebok 10 1 Krønikebok 10 1 Krønikebok 10
1 Krønikebok 11 1 Krønikebok 11 1 Krønikebok 11 1 Krønikebok 11
1 Krønikebok 12 1 Krønikebok 12 1 Krønikebok 12 1 Krønikebok 12
1 Krønikebok 13 1 Krønikebok 13 1 Krønikebok 13 1 Krønikebok 13
1 Krønikebok 14 1 Krønikebok 14 1 Krønikebok 14 1 Krønikebok 14

Utvalgt andakt

Saul spurte ikke Herren. 1 Krøn 10,14

Det var en løfterik ung mann Samuel salvet til konge. Han skulle frelse Guds folk av filistrenes hånd. Og Gud var med Saul og velsignet ham.

Men Saul var troløs mot Herren. Utkledd ved nattetid søkte han råd hos trollkvinnen i En-Dor. "Jeg er i stor trengsel og Gud er veket fra meg og hører meg ikke mer," sa han. I sin nød flyktet han bort fra Gud istedenfor å flykte til ham.

Da Saul derfor ble forkastet, satte Guds ord den gravskrift over hans liv: Saul spurte ikke Herren.

Gjør nå ikke du som Saul gjorde, men spør Herren. Gå til ham med det som tynger deg. Verdens vise og jordens trollmenn kan ikke hjelpe deg. Men Gud kan.

Du spør: Hvordan skal jeg få fred med Gud? − og han svarer: Den som kommer til meg, støter jeg ikke ut.

Du spør: Hvordan skal jeg bli en frigjort og glad kristen? − og han svarer: Se, her på klippen er en plass tett inne hos meg. Still deg der.

Du spør: Jeg er i stor trengsel og Gud hører meg ikke? − og han svarer: Jeg vil skynde meg og hjelpe mine utvalgte til deres rett.

Den som spør Herren, får svar. Vent du derfor tålmodig. Svaret er underveis.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Krønikebok 10
1 Krønikebok 11
1 Krønikebok 12
1 Krønikebok 13
1 Krønikebok 14