onsdag 26. august 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 102-104

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 102 Salme 102 Salme 102 Salme 102
Salme 103 Salme 103 Salme 103 Salme 103
Salme 104 Salme 104 Salme 104 Salme 104

Utvalgt andakt

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. Salmenes bok 103,2-5

I begynnelsen av forrige århundre var det et kor på Frelsesarmeen i Jönköping som for det meste besto av frelste alkoholikere. Dette var mennesker som hadde fått livene sine totalt forvandlet og selv om sangkvaliteten ikke var så god, så fikk koret stor oppmerksomhet. En avis skrev: "Sangen var elendig, men deres frelse var sannelig ekte!" En av kormedlemmene kommenterte dette slik: "Tenk om de hadde skrevet det motsatte, at sangen var flott, men frelsen elendig?" Et annet medlem av koret vitnet og sa:

"Se, Gud er ikke så farlig som man kan tro. Jeg husker hvordan det var da han fikk tak i meg. Jeg hadde så svarte synder, ryggsekken var full. Jeg var så redd ham, da jeg forsto at han ville ha tak i meg. Jeg sprang min vei, alt jeg orket, men han kom etter. Til slutt stupte jeg og ble liggende i all min elendighet, men da kom Gud og kastet en kappe over meg. Vet dere hva den het? Jo, den het " miskunnhet og barmhjertighet". Den har jeg bodd i siden da! Halleluja!" (Fra "Frihet er den beste ting..." − trettifem år med Frihetskoret i Jönköping)

Det salmisten skrev om Guds miskunnhet og barmhjertighet, nesten tusen år før Kristus, og det den frelste alkoholikeren skrev om samme tema, gjelder også i dag. Gud søker etter mennesker som vil gi ham full kontroll over deres liv. Og når noen − en alkoholiker eller hvemsomhelst − lar dette skje, da forvandles det menneskets liv også i dag.

BØNN
Herre, takk for at Du møter mennesker med ekte frelse også i dag. Hjelp oss ikke gi opp før vi har full forvisning om at Din kjærlighet gjelder hvert eneste menneske.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 102
Salme 103
Salme 104