torsdag 27. august 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 20-21

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 20 Ordspråkene 20 Ordspråkene 20 Ordspråkene 20
Ordspråkene 21 Ordspråkene 21 Ordspråkene 21 Ordspråkene 21

Utvalgt andakt

Stolte øyne og overmodig hjerte – de ugudeliges lampe (svensk: lykt) blir dem til synd. Salomos ordspråk 21,4

En lykts oppgave er å lyse opp et lite område. Den lyser ikke så sterkt, bare nok til at man kan forflytte seg noen få steg. Bibelen omtaler lykter på to steder. Det ene er dagens bibelvers, hvor det er snakk om den lykten som lyser opp veien for de ugudelige – stolthet og hovmod. Det er dette Jesus advarer mot i Matteus 6,23: "Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!" Se til at lykten din ikke er mørke!

I Salme 119 er det tale om en annen lykt – Guds ord, som lyser opp vegen for de som vil følge Herren. Den som lar seg lede av sin stolthet og sitt hovmod havner i synd, men den som følger Guds ord ledes rett. Vi må spørre oss selv hvilket lys det er som leder oss i livet.

I Jesaja 35,8 står det om en ryddet vei, en hellig vei der ingen uren skal gå. Guds ord kaster sitt lys over denne veien. I "En levende bok" står det om denne veien at ingen ugudelige skal gå på den, kun de som Herren har befridd skal gå der. I den engelske utgaven står det til og med at "selv ikke den dummeste av oss" skal gå seg vill når de først har begynt på den veien.

BØNN
Herre, jeg vil vandre i Ditt lys i dag. Hjelp meg slik at jeg ikke styres av stolthet og hovmod, men av et ønske om at Din vilje skal skje.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 20
Ordspråkene 21