fredag 28. august 2020

Dagens bibellesning: Hosea 8-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Hosea 8 Hosea 8 Hosea 8 Hosea 8
Hosea 9 Hosea 9 Hosea 9 Hosea 9
Hosea 10 Hosea 10 Hosea 10 Hosea 10
Hosea 11 Hosea 11 Hosea 11 Hosea 11
Hosea 12 Hosea 12 Hosea 12 Hosea 12
Hosea 13 Hosea 13 Hosea 13 Hosea 13
Hosea 14 Hosea 14 Hosea 14 Hosea 14

Utvalgt andakt

fordi du stolte på din egen vei... Hosea 10,13b

Mange mennesker legger planer for framtiden, uten å ta med i beregningen at Gud har en fullkommen plan for hvert eneste menneskes liv. Ingen av oss kan klare å følge denne planen helt og fullt. Det vet Gud og han anklager oss ikke når vi mislykkes. Men Gud vil at vi skal lengte etter og bestrebe oss på å leve så nær hans plan som mulig. Dette kan bare skje om vi daglig lever nær Jesus i trofast bibellesning og bønn. Bare da kan vi lære oss å tenke og planlegge slik Gud vil. Uten den stadige påminnelsen om Guds vei som vi får når vi leser Guds ord så kommer vi utvilsomt til å fare vill.

BØNN
Jesus, i dag ønsker Du å leve sammen med meg. Du ønsker å være min glede og min trøst, min oppmuntring og min tilflukt. La meg i dag huske på at Du er tilstede i alt som skjer og at alt som møter meg kan forvandles til noe godt i Dine hender.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Hosea 8
Hosea 9
Hosea 10
Hosea 11
Hosea 12
Hosea 13
Hosea 14