torsdag 13. august 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 17-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 17 Ordspråkene 17 Ordspråkene 17 Ordspråkene 17
Ordspråkene 18 Ordspråkene 18 Ordspråkene 18 Ordspråkene 18

Utvalgt andakt

Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget. Ordspr. 18,10
Jesu navn er vår største rikdom. I det har Gud selv lagt ned hele frelsens hemmelighet. Det er ikke noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket vi skal bli freist. Derfor heter det også at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli freist.
Jesu navn er den åpne frelserfavn for urolige sjeler. I det er fred for den fredløse og kraft for den som ingen krefter har. I det navn får vi komme til Gud med alt vårt og finne hjelp og råd. "Ditt navn er meg den stille borg, hvor jeg går inn med all min sorg."
Bønnen i Jesu navn har forjettelsen over seg. "Alt hva I ber om i mitt navn, det skal I få." Et herlig løfte for den som fattes alt. Bruk den nåderett. Gå inn i ditt lønnkamnmner i Jesu navn med frimnodighet!
Jesu navn er vår trygghet. Det er pantet på Guds omsorg for oss. vDet er et fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget." Vi trenger det tårnet å løpe til i dag.
H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 17
Ordspråkene 18