tirsdag 1. september 2020

Dagens bibellesning: 1 Krønikebok 15-19

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Krønikebok 15 1 Krønikebok 15 1 Krønikebok 15 1 Krønikebok 15
1 Krønikebok 16 1 Krønikebok 16 1 Krønikebok 16 1 Krønikebok 16
1 Krønikebok 17 1 Krønikebok 17 1 Krønikebok 17 1 Krønikebok 17
1 Krønikebok 18 1 Krønikebok 18 1 Krønikebok 18 1 Krønikebok 18
1 Krønikebok 19 1 Krønikebok 19 1 Krønikebok 19 1 Krønikebok 19

Utvalgt andakt

Ros eder av hans hellige navn! 1 Krøn 16,10

Å rose seg av Herrens navn er det samme som å rose seg av Herren selv. Navn og person er ett og det samme i Guds ord.

Da Guds Sønn trådte inn i verden, ble det bestemt i himmelen hva han skulle hete som menneske.

"Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder." Matt 1,21. "Og da åtte dager var til ende, og han skulle omskjæres, ble han kalt Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv." Luk 2,21.

Navnet Jesus er egentlig sammensatt av to ord: Gud og frelse. Nøyaktig betyr det: Den som Gud bruker til å frelse.

Han skulle altså hete Jesus, fordi han er Jesus. Han er det som han heter. Dette navnet har Gud gitt oss. I dette navnet forkynnes omvendelse og syndenes forlatelse for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Luk 24,47.

I dette navnet ligger en guddommelig fullmakt til oss. Fullmakt betyr, som kjent, å få benytte seg av det som en annen har rett til. Jesu navn betyr at vi får gjøre bruk av alt det som Guds egen Sønn har rett til.

"Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn." Joh 1,12. I dette ordet ser du at det å tro på Jesu navn er ett og det samme som å ta imot Jesus. Og den som tror på hans navn, eier Jesu, Guds Sønns, barnerett hos Gud med alt som følger med den. Og det er ikke småting! Vi blir Guds arvinger og Guds Sønns medarvinger. Jesu hellighet blir vår hellighet; Jesu rettferdighet blir vår rettferdighet; Jesu adgang til Faderen blir vår adgang til Faderen. Og slik kunne vi fortsette.

Dette har vi fått å rose oss av! La oss da gjøre det, og flittig bruke Jesu navn til å tre frem for vår himmelske Far i bønn!

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Krønikebok 15
1 Krønikebok 16
1 Krønikebok 17
1 Krønikebok 18
1 Krønikebok 19