onsdag 2. september 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 105-107

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 105 Salme 105 Salme 105 Salme 105
Salme 106 Salme 106 Salme 106 Salme 106
Salme 107 Salme 107 Salme 107 Salme 107


Utvalgt andakt

Han så til dem når de var i nød. Salme 106,44

Det er en sterk sannhet vi skal møte i dag: Herren forlater aldri en synder i nød! Aldri!!

Din synd har ført deg inn i nød. Ved sin Ånd har Gud fått vise deg din fortapthet. Svelget over til Gud er så gapende stort at du kommer ikke over. Du lengter deg ikke over. Du gråter deg heller ikke over, eller angrer deg inn til Gud. Dine anstrengelser og bønner er ikke vinger som bærer.

Herren forlater aldri en synder i nød. Han kommer til ham for å frelse ham. Stille kommer han. Ikke i storm og jordskjelv, ikke i en fortærende ild, men i sitt ord.

Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Han peker på det fullbrakte frelsesverk og viser deg at det som er umulig for deg, det gjorde Gud.

Du er i nød. Din sløvhet og likegyldighet gjør deg urolig. Du tror at Gud må forkaste en sløv kristen som deg.

Herren forlater aldri en synder i nød. Heller ikke deg. Han ser til deg når du er i nød.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 105
Salme 106
Salme 107