fredag 11. september 2020

Dagens bibellesning: Amos 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Amos 1 Amos 1 Amos 1 Amos 1
Amos 2 Amos 2 Amos 2 Amos 2
Amos 3 Amos 3 Amos 3 Amos 3
Amos 4 Amos 4 Amos 4 Amos 4


Utvalgt kommentar

Profeten Amos

Amos er profet i en tid med nasjonal optimisme i Israel. Handelslivet blomstrer, og grensene utvides. Midt i dette får både grådigheten og uretten utfolde seg. Hyklerisk religiøsitet tar plassen for den sanne gudstro. Det ble skapt en falsk trygghetsfølelse og en økende hardhet overfor Guds tuktende hånd. Gud må da sende hungersnød, tørke, pest, død og ødeleggelse, men folket lar seg ikke lett bøye.

Amos, hyrden som ble kalt til profet, blir stadig brukt av Herren til å tale mot folkets synd. Han skal synliggjøre hvor nær Guds dom er, og han kaller folket til omvendelse. Folket står der som en kurv med råtten frukt, moden til å bli dømt på grunn av sitt hykleri og sin åndelige likegyldighet.

Navnet "Amos" er avledet fra den hebraiske roten "amas" ("å løfte en byrde, å bære"). Slik betyr navnet hans "Byrde" eller "Byrde-bærer". Amos må gjennomleve betydningen av dette navnet når han lydig bærer sin gudgitte byrde som er å forkynne dom over det opprørske Israel. Både den greske og den latinske tittelen er "Amos".

Introduksjon til Amos
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4