torsdag 10. september 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 23-24

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 23 Ordspråkene 23 Ordspråkene 23 Ordspråkene 23
Ordspråkene 24 Ordspråkene 24 Ordspråkene 24 Ordspråkene 24


Utvalgt andakt

Sannelig, det er en fremtid for deg. Ordsp 23,18

Det er tider da en føler seg så fullstendig ferdig med alt. Ingen har bruk for en, intet synes å ville lykkes. En synes ikke en har noen fremtid mer.

Det er til et slikt menneske dette Guds ord kommer: Sannelig, det er en fremtid for deg.

Men din fremtid har du i Gud. Uten ham går du bare mot den store håpløshet. Det er i Guds tanker med ditt liv du har fremtid og håp. Kanskje alt er stengt for deg forat du nå skal se ham, han som du aldri har hatt tid til å se.

Ordet om fremtid er et ord til alle sanne Guds barn. Det er for dem der er en fremtid.

Du går og kjenner deg anklaget og dømt om dagen. Din ulydighet og gjenstridighet, din sløvhet og treghet har tatt motet fra deg.

Din fremtid er i hans fredstanker med ditt liv. Vend om fra ulydighetens sti og gå inn under hans tanker! Der gir han deg mot til å leve og kraft til å dø.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 23
Ordspråkene 24