fredag 18. september 2020

Dagens bibellesning: Amos 5-9

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Amos 5 Amos 5 Amos 5 Amos 5
Amos 6 Amos 6 Amos 6 Amos 6
Amos 7 Amos 7 Amos 7 Amos 7
Amos 8 Amos 8 Amos 8 Amos 8
Amos 9 Amos 9 Amos 9 Amos 9


Utvalgt kommentar

Da angret Herren på dette. "Det skal ikke skje", sa Herren. Amos 7,3
Da angret Herren på dette: "Heller ikke det skal skje", sa Herren Gud. Amos 7,6

Flere steder i Bibelen står det at Gud angrer. Se 1 Mos 6,7, 2. Mos 32,14, 1. Sam 15,11 + 35, 2. Sam 24,16, 1. Krøn 21,15, Jer 18,8, 26,3, 13, 19, Joel 2,13–14, Jona 3,9–10. Guds anger skaper minst tre vanskeligheter for den som tror på Bibelen.

1. Hvordan kan Gud angre, når han er uforanderlig? Mal 3,6
2. Det ser ut for å være en uoverensstemmelse mellom skriftstedene ovenfor og 4. Mos 23,19 som forteller at Gud ikke angrer.
3. Guds anger må være annerledes enn menneskets, siden den ikke kan inkludere sorg over synd.

Når Bibelen viser oss at Gud angrer, ser vi at Gud faktisk er følsom og ikke bare en hard produsent av lover og paragrafer. Han har følelser, som også kommer til uttrykk i form av vrede, se Hebr 3,11. I boken "Systematic Theology" sier A. H. Strong: "Guds uforanderlige hellighet krever at Han behandler den onde på en annen måte enn den rettferdige. Dersom den rettferdige blir ond, må Hans måte å reagere på endres. Solen er ikke vinglete eller partisk når den smelter voks, men gjør leiren hard. Forskjellene er ikke i solens behandling, men den er å finne i de objekter den skinner på."

Det som er viktig å huske på midt i alt dette er at Gud er uforanderlig i sin evige plan. Følgende skriftsteder viser at Gud, før skapelsen, la en plan som skulle gjelde til alle tider, Ef 1,11, Tit 1,2 og Åp 13,8. Den anger vi leser om flere steder i Bibelen rokker ikke ved Guds evige plan, det som var bestemt helt fra verdens grunnleggelse.

Når 4. Mosebok 23,19 sier at Gud ikke angrer, handler det om Hans plan for Israel. Bileam sier ikke at Gud aldri vil angre noen ting, men at Han ikke angrer på løftene Han har gitt Israel.

I 1. Samuel 15,29 står det også at Herren ikke skulle angre. Denne gangen handler det om Herrens bestemmelse om å fjerne Saul fra troen i Israel (v. 11). Gud angret at Han hadde innsatt Saul, men Han angret ikke på at Han hadde bestemt seg for å avsette ham som konge. Gud angrer ikke på sine løfter.

I Salme 10,4 står det også at Gud ikke angrer. Dette er en Messias-salme hvor Gud sier at Han ikke angrer på sine løfter overfor sin sønn, Jesus Kristus.

Når Bibelen viser oss at Herren angrer eller ombestemmer seg, så er ikke dette problematiske tekster, det viser heller noen verdifulle sannheter:
1) Gud er ikke ufølsom. Han handler etter våre reaksjoner. Han har følelser. Hebr 4,15 sier: "Vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter,"
2) Når Bibelen sier at Gud ikke angrer sine løfter, men at Han står ved hvert ord, gir det både håp og trygghet for den troende. Han vil fullføre alle ting i pakt med sin evige plan.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8
Amos 9