torsdag 17. september 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 25

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 25 Ordspråkene 25 Ordspråkene 25 Ordspråkene 25


Utvalgt kommentar

Hvis din fiende er sulten, så gi ham brød å spise! Hvis han er tørst, gi ham vann å drikke! For på den måten skal du samle glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg. Ordsp 25,21–22

Romerne 12,20 siterer dette verset fra Ordspråkene.

Hva er det som omtales her som "glødende kull"? Det finnes flere mulige forklaringer på det:

1. Det refererer til den Guds kraft som utstråles fra Jesu offer for oss på korset, og som er mektig til å forandre menneskers liv. Første gangen uttrykket "glødende kull" er nevnt i Bibelen er i 3. Mosebok 16,12. Der handler det om kullet fra alteret hvor offeret var gitt til Herren. Disse "glødende kull" knytter bindeledd til Jesu blod, død og oppstandelse. Det er dette som har gitt oss mulighet til frelse og som har vist oss Guds fantastiske godhet mot mennesket, Ef 1,3–7. Ved å vise vennlighet mot våre fiender, bringer den kristne Guds kraft og velsignelse over et annet menneske. Fienden får kontakt med de "glødende kull," offeret som ble gitt for oss, som kan lede ham til frelse.

2. Det refererer til kjærlighetens glød som kan smelte menneskers hjerte, Høys 8,6. Georg Lawson sier: "Som hardt metall smeltes av varmen, vil en hard ånd bli myk og smelte i møte med Guds godhet og mykhet." William Arnot sier: "Her introduseres ideen om en smelteovn som smelter mineraler, og ikke tortur av levende mennesker... En ren kjærlighet som møter hat vil fungere som de brennende kull som smelter mineraler; det blir renset for slagget og fremstår rent."

3. Det refererer til Guds dom som vil komme over enhver som forfølger Hans folk (2. Sam 22,4–13, 2. Tess 1,5–9).

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 25