søndag 27. september 2020

Dagens bibellesning: Hebreerne 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Hebreerne 1 Hebreerne 1 Hebreerne 1 Hebreerne 1
Hebreerne 2 Hebreerne 2 Hebreerne 2 Hebreerne 2
Hebreerne 3 Hebreerne 3 Hebreerne 3 Hebreerne 3
Hebreerne 4 Hebreerne 4 Hebreerne 4 Hebreerne 4


Utvalgt kommentar

Hebreerbrevet

Forfatter: ukjent, muligens Paulus eller Apollos

Datering: mellom 60 og 70 e. Kr.

Innhold
Den viktigste begivenheten i den siste halvdelen av det første århundret, sett med menighetens øyne, var Jerusalems ødeleggelse i 70 e. Kr. Det hadde vært forutsagt av Jesus, og da det skjedde, markerte det slutten på kristendommens avhengighet av judaismen og den gamle orden. Det betydde ikke at de kristne ikke anerkjente sin jødiske arv. De leste Det gamle testamente, fulgte gudstjeneste-modellen fra synagogen, tilbad Israels Gud og tenkte på seg selv som oppfyllelsen av profetiene. De trodde på Jesus som Messias og betraktet seg selv som arvinger til "den nye pakten", som var lovt Israel. Men samtidig var de klar over at den gamle tiden var omme. Tidsalderens slutt var kommet. De opplevde kraften i den nye pakten ved frelsen som ble tilbudt dem i Kristus. De visste også at raseskillet ikke lenger betydde noe. Alle er frie til å komme til Kristus på nøyaktig samme måten, ved tro på Jesus, Guds Sønn.

For enkelte av de jødiske troende skapte dette et problem. Det betydde mer for dem at de var jøder enn det burde, og de var fristet til å gjenopprette den gamle ord enen og dermed forkaste den nye troen på Kristus. De ville at alt skulle være som det alltid hadde vært. Men det var en umulighet. Byen Jerusalem var borte, templet ødelagt, presteskapet eksisterte ikke lenger. Nasjonen var oppløst. Forfatteren av Hebreerbrevet prøver å peke på at det er umulig å skru klokken tilbake. Vi må gå videre i Guds plan, ettersom framtiden er vårt mål, ikke en død fortid.

Vi vet ikke hvem som skrev brevet. Mange er blitt foreslått, deriblant Paulus, Apollos og Priskilla. Etter å ha studert problemet sa kirkefaderen Origenes at bare Gud vet hvem som skrev Hebreerbrevet. Det betyr egentlig ikke noe. Den som skrev det, forstod i hvert fall situasjonen og tok opp et viktig problem.

Teologiske emner
Det er flere emner i dette brevet. For det første legges det vekt på Kristi suverene stilling. For de jødiske troende, som vaklet i troen, ville forfatteren påpeke at vi har ingen annen å vende oss til. Hvor finner man en som er bedre enn Jesus, som er Guds uttrykte bilde, bedre enn Moses, bedre enn Aron, bedre enn englene, bedre enn alle andre? Det er Jesus Messias de trenger.

For det annet understrekes forskjellen på den gamle og den nye pakten. Den gamle er borte, og den nye har kommet. Hvordan kan noen ønske å gå tilbake på noe som Gud ikke vil beholde? Den gamle pakten tjente sin hensikt og den tjente den godt, men nå var den tiden omme. Nå kom folk til Kristus der de var, ikke via "Jerusalem" − kanskje bortsett fra i billedlig forstand, nemlig gjennom det himmelske Jerusalem.

For det tredje taler forfatteren om Jesu nåværende underfulle presteskap i motsetning til Jerusalems opploste presteskap. Jesus er nå ved Guds høyre hånd, der han bestandig ber for oss. Han vet hva det vil si å være menneske, da han er prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Vi kan gå med frimodighet til nådens trone, der vi finner nåde til hjelp i rette tid.

For det fjerde legger Hebreerbrevet vekt på nødvendigheten av utholdenhet. Det er lett å falle i ørkenen, som fedrene i gammel tid. Det burde ikke skje igjen, og det gjør det heller ikke, hvis ikke Guds folk mister motet.

For det femte beskriver forfatteren troens storhet og dem som har vandret i tro. Kapittel 11 er en herlig preken om dem som holdt ut, styrket ved troen på den levende Gud.

Endelig er det instrukser for et praktisk kristenliv i kapitlene 12 og 13.

Alt dette til sammen presenterer et fullstendig forsvar for den kristne troen overfor dem som vil forringe den og slike som ser seg om etter frelse andre steder.

Presentasjon
1. Kristi herlighet og opphøyethet 1,1-4,13
2. Kristi nye presteskap 4,14-8,13
3. Kontrasten mellom den gamle og den nye pakt 9,1-10,39
4. Troens storhet 11,1-40
5. Troens liv 12,1-13,25

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Hebreerne 1
Hebreerne 2
Hebreerne 3
Hebreerne 4

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Hebreerne 1
Hebreerne 2
Hebreerne 3
Hebreerne 4