lørdag 26. september 2020

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 1 Apostlenes gjerninger 1 Apostlenes gjerninger 1 Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2 Apostlenes gjerninger 2 Apostlenes gjerninger 2 Apostlenes gjerninger 2


Utvalgt andakt

De holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Ap.gj. 2,42

Den første kristne menighet hadde åpent syn for de helliges samfunns betydning. Det var Jesus selv som samlet det første kristne vennesamfunn. I det var han selv midtpunktet. Etter himmelfarten og pinsedagens åndsutgytelse fortsatte disiplene å pleie dette samfunn. De trengte samfunnet med de andre.

Det gjør du òg, dersom du er en kristen. Ingen er så sterk at han ikke trenger brødrene.

De helliges samfunn er Guds familie på jorden. Der får vi dele felles erfaringer og felles oppgaver. Der er vi ett.

Hvorfor er du så sløv til å søke dette samfunn? Ser du ikke at du selv går glipp av store velsignelser ved det? Og ser du ikke at du har noe å gi der? Ingen er så ubetydelig at han ikke har en plass å fylle i de helliges samfunn. Når din plass står tom, er det noe som mangler.

Høydepunktet i de helliges samfunn er nattverdbordet. Søk det flittig. Lever du oppriktig med din Gud, venter Jesus å få gi deg sin kraft også der.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2