fredag 25. september 2020

Dagens bibellesning: Obadja 1

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Obadja Obadja Obadja Obadja


Utvalgt kommentar

Profeten Obadja

En strid som begynte i mors liv mellom to tvillingbrødre, nemlig Esau og Jakob, føres videre i en strid mellom deres etterkommere, edomittene og israelittene. Edomittene er gjenstridige og vil ikke hjelpe Israel. Dette skjer først under vandringen i ørkenen (4 Mos 20, 14–21) og senere under en invasjon. Guds dom over dem forkynnes ved profeten Obadja. Denne Guds profet får åpenbaring fra Gud så han kan beskrive deres forbrytelser, stille deres sak fram og forkynne dom over dem: De skal ødelegges fullstendig.

Det hebraiske navnet "Obadyah" betyr "Tilbeder av Herren" eller "Tjener av Herren". Den greske tittelen i Septuaginta er "Obdiou", og den latinske tittelen i Vulgata er "Abdias".

Introduksjon til Obadja
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Obadja