torsdag 24. september 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 26-27

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 26 Ordspråkene 26 Ordspråkene 26 Ordspråkene 26
Ordspråkene 27 Ordspråkene 27 Ordspråkene 27 Ordspråkene 27


Utvalgt andakt

Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre. Ordspr. 27,17

De mennesker vi omgås om dagen, er meget forskjellige. Noen er lette å være sammen med, mens andre sliter både på tålmodigheten og humøret.

En mann slipes ved å omgås andre, sier vismannen.

Det er noen kanter både hos deg og meg som trenges å slipes bort. En er ikke alltid oppmerksom på de kantene selv, men andre ser dem og støter seg på dem.

Gud bruker andre til å slipe de kantene vekk. Det er ofte en hard slipestein.

Det er ikke en tilfeldighet at du er satt blant de mennesker du lever mellom. De har noe å lære deg, selv om du synes de er aldri så kantete. Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre.

Men overfor andre har også du en oppgave. Ditt kall er et vitnes kall. Se derfor til at du ikke ved ditt vesen støter dem fra deg, men at du er slik at du kan være dem til nytte. Ingen er så umulig at han ikke kan vinnes, og ingen så hard at han ikke kan slipes.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 26
Ordspråkene 27