onsdag 23. september 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 114-116

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 114 Salme 114 Salme 114 Salme 114
Salme 115 Salme 115 Salme 115 Salme 115
Salme 116 Salme 116 Salme 116 Salme 116


Utvalgt andakt

Hvormed skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot meg? Salme 116,12

Har det spørsmålet noensinne opptatt deg?

Har du i det hele tatt sett alle Herrens velgjerninger mot deg, eller tar du dem som en selvfølge? Har du noen gang vært virkelig grepet av hvor grenseløs god Gud har vært mot deg? Dersom du har vært det, blir spørsmålet levende: Hvorledes skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg?

Legg merke til salmistens svar:

For det første sier han: jeg vil løfte frelsens beger. Med troens hånd ville han gripe frelsen. Han ville med andre ord tro Gud og det han gjorde. Vet du at du fryder Gud ved å tro ham, stole på ham! Og aller mest gleder du ham ved så å løfte dette frelsens beger så alle får se det, frimodig vedkjenne deg din tro.

For det annet sier salmisten: jeg vil påkalle Herrens navn, dvs, jeg vil leve med ham i bønn. Han ville gjengjelde Herrens velgjerninger ved å leve sammen med ham. Vet du ikke at Guds godhet skulle drive deg til omvendelse.

For det tredje sier han: jeg vil holde for Herren mine løfter. De brutte løfter gjør Gud sorg.

Skal vi vise Gud vår takknemlighet ved å gjøre som salmisten gjorde?

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 114
Salme 115
Salme 116