fredag 4. september 2020

Dagens bibellesning: Joel 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Joel 1 Joel 1 Joel 1 Joel 1
Joel 2 Joel 2 Joel 2 Joel 2
Joel 3 Joel 3 Joel 3 Joel 3


Utvalgt andakt

Deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Joel 3,1

Deretter.

Det må altså ha gått noe forut som gjorde det mulig for Gud å utgyte sin ånd. Hva var det?

I det foregående kapitel (2, 17) leser vi: "Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Spar, Herre, ditt folk."

Herrens tjenere var kommet i nød for folket. De så dets gjenstridighet og harde hjerter. De så også sitt medansvar. De isolerte seg ikke, men var ett med dette folk. De var runnet av samme rot og var medansvarlige for den felles nød.

Men nøden og ansvaret drev dem inn i bønnetjeneste. Gråtende sto de for alteret og ba. Det var omsorgen for folket som drev dem.

Hvilke muligheter for Gud når han får føre sine tjenere dit! Og det er der ved alteret i ved holdende bønn han vil ha sine tjenere. Det er der han kan bruke dem.

Du venter på en åndsutgytelse over ditt sted, over ditt hus. Stil deg ved siden av disse Herrens tjenere vi leste om, og la ansvaret og omsorgen få drive deg inn i bønnetjeneste.

Så skal nok åndsutgytelsen komme. Og inntil den kommer skal vi stå bedende ved alteret. Der venter Gud å finne oss.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Joel 1
Joel 2
Joel 3